รำลึกสถาบัน ชื่นชมผลความดี เชิดชูศักดิ์ศรี ฉลอง 120 ปี โรงเรียนปากพนัง 18-22 สิงหาคมนี้

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

438519

วันนี้ ( 9 ส.ค.62 ) ณ ร้านคิวคูตอน นครโบราณ ถ.อ้อมค่ายวชิราวุธ นครศรีธรรมราช นายประเสริฐ ชีใหม่
ผู้อำนวยการโรงเรียนปากพนัง คณะครูและผู้บริหารโรงเรียนปากพนัง รวมทั้งสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนปากพนัง จัดกิจกรรมแถลงข่าว “ร่วมฉลอง 120 ปี โรงเรียนปากพนัง” ด้วยโรงเรียนปากพนังมีกำหนดจัดงาน “รำลึกสถาบัน ชื่นชมผลความดี เชิดชูศักดิ์ศรี ร่วมฉลอง 120 ปี โรงเรียนปากพนัง” ในวันที่ 18-22 สิงหาคม 2562 เพื่อรำลึกถึงวันก่อตั้งโรงเรียน และเฉลิมฉลองในวาระสำคัญที่โรงเรียนครบรอบ 120 ปี โดยมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายอันได้แก่

1813382
#กิจกรรม เดิน-วิ่ง “Pakphanang Run 2019” ในวันที่ 18 สิงหาคม 2562 เพื่อเฉลิมฉลองวาระครบ 120 ปี โรงเรียนปากพนัง งานวิ่ง ดินแดนที่เปี่ยมด้วยมนต์สเน่ห์ วิถีชุมชน สถานที่สุดคลาสสิค และเรื่องเล่าจากคนรุ่นเก่า ส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีของนักเรียน บุคลากร และประชาชนทั่วไป อีกทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยกิจกรรมวิ่งนั้นมี 2 ประเภท ประเภทฟันรัน ระยะทาง 4.9 กิโลเมตร และมินิมาราธอน ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร

438503
#กิจกรรมวันวิชาการ ครั้งที่ 26 20-22 สิงหาคม 2562 การนำเสนอนวัตกรรมผลงานของกลุ่มสาระการเรียนรู้และชุมนุมของนักเรียนการแข่งขันทักษะทางวิชาการของนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษากิจกรรมตลาดนัดหลักสูตรเพื่อนแนะแนวการศึกษาและการประกอบอาชีพเกย์นักเรียน

#กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียนและทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา พิธีสมโภชผ้าป่า ณ หอประชุมธรรมจักรนาคี

#กิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์ ณ โรงเรียนปากพนัง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช งานเลี้ยงโต๊ะจีนกิจกรรมบันเทิง และการแสดงต่างๆ พร้อมรับของที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบรอบ 120 ปี
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิมเติมได้ที่ http://www.pakphanang.ac.
438514

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0