เร่งแก้ไขปัญหาคราบน้ำมันชายฝั่งทะเลหัวไทร

จังหวัดนครศรีธรรมราช หารือเร่งแก้ไขปัญหาคราบน้ำมันชายฝั่งทะเลหัวไทร ตั้งชุดปฏิบัติการออกสำรวจปริมาณคราบที่เหลือกลางทะเล พร้อมวางแผนกำจัดคราบน้ำมันทั้งในทะเลและชายฝั่ง เพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่
87960673_3627993347272256_904140570572619776_o87956747_3627994137272177_8023187466582228992_o
วันนี้(2 มี.ค.63) ที่ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน และองค์กรที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามสถานการณ์และร่วมกำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาจากกรณีที่มีคราบก้อนน้ำมันสีดำเกาะบริเวณชายฝั่ง ในพื้นที่ตำบลหน้าสตนและตำบลเกาะเพชร อำเภอหัวไทร ที่ส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพของพี่น้องชาวประมงและการท่องเที่ยวของพื้นที่ โดยในการประชุมครั้งนี้มีนายกเทศมนตรีตำบลหน้าสตนและผู้แทนจากเทศบาลตำบลเกาะเพชร ร่วมรายงานสถานการณ์
88108127_3627995360605388_1179135571210010624_o88138490_3627993760605548_2003014043517845504_o
โดยเบื้องต้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้สั่งการให้มีการเก็บตัวอย่างคราบดังกล่าวเพื่อพิสูจน์หาแหล่งที่มา ซึ่งมีการสันนิฐานเบื้องต้นว่าน่าจะมาจาก 2 แหล่ง คือ จากแท่นขุดเจาะกลางทะเลและจากเรือประมงซึ่งจากการประสานไปยังแท่นขุดเจาะได้รับการยืนยันว่า ไม่มีการดำเนินการใดๆ จนเป็นเหตุให้เกิดคราบดังกล่าว ส่วนการดำเนินการเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาและลดผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวนั้น ได้มีการตั้งศูนย์ประสานงานที่ประกอบด้วยภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และ 5 หน่วยงานหลัก คือ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล) ,สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคจังหวัด ,สำนักงานประมงจังหวัด ,สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และตำรวจน้ำ เพื่อติดตามสถานการณ์และรายงานความคืบหน้าการแก้ไขปัญหา พร้อมทั้งมอบหมายให้ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล หรือ ศรชล.ออกตรวจพิสูจน์ทราบสถานการณ์และปริมาณคราบน้ำมันที่เหลือกลางทะเล ก่อนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกปฏิบัติการกำจัดคราบ ซึ่งเบื้องต้นได้วางแผนดำเนินการใน 2 ส่วน คือหากมีปริมาณมากจะดำเนินการกำจัดคราบดังกล่าวในทะเลเพื่อลดผลกระทบต่อชายฝั่ง และการกำจัดคราบดังกล่าวที่บริเวณชายฝั่ง โดยประสานขอกำลังจิตอาสาฯ และระดมกำลังบุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ออกทำความสะอาดบริเวณชายหาดเขตตำบลหน้าสตนและตำบลเกาะเพชร พร้อมกันในเวลา 13.00 น.ของวันที่ 4 มีนาคม 2563 โดยคราบน้ำมันที่เก็บ/กวาดได้จะนำมาทำลายโดยการฝังกลบ หรือเผาตามความเหมาะสมต่อไป ขณะที่สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคจังหวัดนครศรีธรรมราช ระบุจากเหตุการณ์ดังกล่าว ขณะนี้ได้มีการแจ้งความกล่าวทุกข์ เพื่อหาตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษและรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว

อย่างไรก็ตามในการประชุมครั้งนี้ที่ประชุมยังได้ขอความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ เพื่อออกทำความสะอาดบริเวณชายหาดอย่างต่อเนื่องทุกวัน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและลดผลกระทบต่อประชาชน
88217496_3627995100605414_4137998975909232640_o88228317_3627994917272099_7110802538781212672_o
/////////////
อุไรวรรณ/ข่าว
พรรณี-ปาณิสรา/ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช