เทศบาลนครนครศรีธรรมราช งดจัดงานแห่นางดานช่วงเทศกาลสงกรานต์ขณะที่ อบจ.งดจัดสงกรานต์แต่แรก

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช งดจัดงานแห่นางดานช่วงเทศกาลสงกรานต์ขณะที่ อบจ.งดจัดสงกรานต์แต่แรก และอีเว้นท์ต่าง ๆ เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19
87835949_3651374198267504_268023306643308544_o
หลังจากที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ออกประกาศขอความร่วมมือให้งานภาครัฐ ภาคเอกชนพิจารณา งด เลื่อนหรือชะลอการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีการรวมตัวของประชาชนจำนวนมากออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคจะคลี่คลาย พร้อมทั้งขอให้ติดตามข่าวสารของการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างใกล้ชิด และขอให้ปฏิบัติตัวตามมาตรการของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขด้วย เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 เมื่อวันที่ 6 มีนาคมที่ผ่านมานั้น ปรากฏว่า หน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัดได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี เช่น คณะกรรมการพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ยกเลิกการจัดงานวันสตรีสากล ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 8 มีนาคมที่ผ่านมา ทางด้านเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้ประกาศงดจัดกิจกรรมเทศกาลมหาสงกรานต์ แห่นางดานอลังการเมืองนคร ประจำปี 2563 ซึ่งกำหนดจัดในวันที่ 14 เมษายนของทุกปี
88309059_3651370644934526_5003228658903547904_o
เช่นเดียวกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ยกเลิกจัดงานอีเว้นท์ต่าง ๆ เช่น งานประเพณีสงกรานต์แต่แรก @ เมืองนคร ระหว่างวันที่ 12-15 เมษายน 2563 งานส่งเสริมการท่องเที่ยว อ.นบพิตำ อ.หัวไทร งานปิดกรีด อ.นาบอน ยกเลิกกิจกรรมทุกกิจกรรมของโรงเรียนในสังกัด เช่น ปัจฉิมนิเทศ ประชุมผู้ปกครอง อบรมบุคลากรทางการศึกษา การทัศนศึกษาของนักเรียน เลื่อนกิจกรรมอบรมทักษะศิลปะพื้นบ้านให้เยาวชนโนรา ช่วงปลายเดือนเมษายน 2563 เลื่อนการแข่งขันกีฬาบาสเก็ตบอล อบจ.คัพ ช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2563 และหยุดการแข่งขันฟุตบอล อบจ.คัพ ครั้งที่ 9 ที่เริ่มแข่งขันมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ มีกำหนดเสร็จเดือนพฤษภาคม 2563 เป็นต้น

88434819_3651369871601270_8231230227792003072_o
นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า การที่จังหวัดนครศรีธรรมราชได้ออกประกาศขอความร่วมมือให้งานภาครัฐ ภาคเอกชนพิจารณา งด เลื่อนหรือชะลอการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีการรวมตัวของประชาชนจำนวนมากออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคจะคลี่คลายนั้น ไม่ได้ห้ามจัดงานหรือจัดกิจกรรม แต่เป็นการขอความร่วมมือขอให้ดูลักษณะงาน ใช้ดุลพินิจ ถ้าจัดต้องมีเจลล้างมือ ต้องให้ผู้เข้าร่วมงานสวมหน้ากากอนามัย ให้ป้องกันตัวเอง เพื่อความไม่ประมาท เพราะชีวิตต้องดำเนินต่อไป ซึ่งเป็นไปไม่ได้ที่จะหยุดทุกกิจกรรม เราชาวนครคืออารยชน ไม่ประมาท ไม่ตื่นตระหนก และร่วมใจกันแก้ไขปัญหาโรคโควิด-19 ด้วยกัน…////////
89038541_3651480878256836_1116931263509299200_o

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0