วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช ร่วมกับ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน จัดทดสอบวิชาชีพ นศ.ช่างยนต์ก่อนออกสู่ตลาดแรงงาน

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช ร่วมกับ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน จัดทดสอบวิชาชีพ นศ.ช่างยนต์ก่อนออกสู่ตลาดแรงงาน
88204961_3655291237875800_719798559888637952_o88336060_3655291544542436_5489720635313618944_o
วันนี้(10มี.ค.2563) ที่ศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยียานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช นายประชา ฤทธิผล ผอ.วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดโครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ให้กับนักศึกษาผู้ที่สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง( ปวส.) แผนกสาขาวิชาช่างบำรุงรักษารถยนต์และช่างสีรถยนต์ จำนวน55คน ให้ผ่านการทดสอบตามมาตรฐานวิชาชีพของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานก่อนออกสู่ตลาดแรงงาน โดยมีนายมานิตย์ มงคลชื่น ผอ.สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 จ.นครศรีธรรมราช,นายนิกร เทียบศรไชย ประธานชมรมอู่นครศรีธรรมราช เป็นเกียรติเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
87465269_3655291857875738_4690324305521672192_o88220143_3655290951209162_6381699722519773184_o
นายประชา ฤทธิผล ผอ.วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช กล่าวว่าการจัดทดสอบมาตรฐานวิชาชีพของนักศึกษาแผนกสาขาช่างยนต์ เป็นไปตามนโยบายของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ที่ต้องการให้นักศึกษาที่เรียนจบในด้านช่างยนต์ต้องผ่านการทดสอบจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานก่อนและทุกคนที่ผ่านการทดสอบก็จะได้รับใบรองการผ่านใบทดสอบก่อนออกไปสู่ตลาดแรงงานที่มีคุณภาพได้มาตรฐานต่อไป และเป็นการเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ประกอบการได้เชื่อมั่นใจสถาบันแห่งนี้ด้วย../////

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0