ผู้ว่าเมืองคอนเป็นประธานในพิธีงานผูกพัทธสีมาปิดทองฝังลูกนิมิตและยกช่อฟ้าอุโบสถ ณ วัดพังสิงห์

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

89232438_3664451220293135_5706983145119678464_o87259749_3664451060293151_2184612875769741312_o

วันนี้(13 มี.ค.63) เวลา 09.19 น. นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีงานผูกพัทธสีมาปิดทองฝังลูกนิมิตและยกช่อฟ้าอุโบสถ ณ วัดพังสิงห์ ต.ท่าเรือ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช โดยมีคณะสงฆ์ พระครูศรีกิตติกำธร เจ้าอาวาสวัดพังสิงห์และเจ้าคณะตำบลกำแพงเซา อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช พุทธศาสนิกชน และผู้นำศาสนาอิสลามในพื้นที่ตำบลพังสิงห์ร่วมในพิธีและร่วมต้อนรับ โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ลั่นฆ้อง ปิดทองลูกนิมิต และผูกผ้าช่อฟ้าเป็นปฐมฤกษ์
89062518_3664450043626586_1607829846300295168_o90058395_3664452220293035_6259594369230176256_o
สำหรับวัดพังสิงห์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นวัดเก่าแก่ ได้รับการประกาศจัดตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. 2461 อายุ 102 ปี และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2503 เนื่องจากอุโบสถหลังเก่าได้ชำรุดทรุดโทรมไม่สามารถใช้ในการประกอบศาสนกิจได้ จึงได้ดำเนินการก่อสร้างอุโบสถหลังใหม่ กำหนดเขตวิสุงคามสีมาเท่าเดิม กว้าง 20 เมตร ยาว 30 เมตร
90109720_3664450546959869_6688124314576748544_o90089438_3664449530293304_7022623505824874496_o90089436_3664450670293190_4513715722756554752_o90063368_3664450556959868_6680044931337158656_o
อุโบสถหลังนี้ เป็นสัญลักษณ์ทางพระพุทธศาสนา เป็นสิ่งที่แสดงถึงความร่วมมือร่วมใจ ความสมัครสมาน สามัคคีของชาวพุทธศาสนิกชนและชาวชุมชนวัดพังสิงห์ อีกทั้งเป็นสถานที่สำหรับพระภิกษุสงฆ์ ใช้ประกอบสังฆกรรม และพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา จากพลังศรัทธาและความมานะพยายามของท่านเจ้าอาวาส คณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชน ที่ได้ร่วมกันเสียสละกำลังกาย กำลังใจและกำลังทรัพย์ ทำให้การก่อสร้างอุโบสถแล้วเสร็จสมบูรณ์

สำหรับงานผูกพัทธสีมา ปิดทอง ฝังลูกนิมิต และยกช่อฟ้าอุโบสถวัดพังสิงห์ กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 13-22 มีนาคม 2563 โดยวันที่ 21 มีนาคม 2563 เวลา 14.00 น.จัดพิธียกช่อฟ้า และวันที่ 22 มีนาคม 2563 เวลา 14.00 น. ประกอบพิธีตัดหวายฝังลูกนิมิต.///////
90157686_3664445340293723_4668349423179268096_o

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0