พิธีบวชป่าเพื่อรักษาป่าต้นน้ำและระบบนิเวศเฉลิมพระเกียรติ ณ น้ำตกวังลุง

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

พิธีบวชป่าเพื่อรักษาป่าต้นน้ำและระบบนิเวศเฉลิมพระเกียรติ ณ น้ำตกวังลุง อุทยานแห่งชาติเขาหลวง
90246721_3667874809950776_7177173913946816512_o
วันนี้(14 มี.ค.63) พลอากาศเอก เกษม อยู่สุข หัวหน้าสำนักงานราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เป็นประธานในพิธีบวชป่าเพื่อรักษาป่าต้นน้ำและระบบนิเวศเฉลิมพระเกียรติ ณ ลานด้านหน้าน้ำตกวังลุง(สองรัก) อุทยานแห่งชาติเขาหลวง บ้านวังลุง ต.ทอนหงส์ อ.พรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อการอนุรักษ์ระบบนิเวศป่าต้นน้ำ เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนตระหนักในการอนุรักษ์รักษาป่า ส่งผลต่อการลดสภาวะโลกร้อน และเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าพระเจ้าอยู่หัว เป็นการแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ตามพระปฐมบรมราชโองการ ของในหลวงรัชกาลที่ 10 ความว่า “เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป” เป็นการสะท้อนถึงพระราชปณิธาน และความตั้งใจอันแน่วแน่ ในการทรงงานเพื่อจะสืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และแนวพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแก่พสกนิกรของพระองค์ และพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า มั่นคงตลอดไป
90102728_3667885269949730_3390061362255233024_o
สำหรับกิจกรรมในวันนี้ ประกอบด้วยการ พิธีบวงสรวงเทพยดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพราหมณ์ ประกอบพิธีอธิษฐานจิตพิธีบวชต้นไม้ โดยพลอากาศเอก เกษม อยู่สุข ได้นำผ้าสีเหลืองจีวรพระผูกรอบต้นไข่เขียวขนาดใหญ่หลายคนโอบอายุเกือบร้อยปี และมีการผูกผ้ารอบต้นไม้ต่าง ๆ ที่อยู่บริเวณใกล้น้ำตกวังลุง
90350054_3667883506616573_5931571048066580480_o
ทั้งนี้ พลอากาศเอก เกษม อยู่สุข หัวหน้าสำนักงานราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ได้เป็นประธานโครงการบวชป่าเพื่อรักษาป่าต้นน้ำและระบบนิเวศเฉลิมพระเกียรติ ณ น้ำตกวังลุง อุทยานแห่งชาติเขาหลวง แห่งนี้ครั้งแรกเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2562
90159379_3667885753283015_5402178004841398272_o90241828_3667885299949727_1071802929733697536_o
สำหรับน้ำตกวังลุง หรือ น้ำตกสองรัก ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 6 ตำบลทอนหงส์ อ.พรหมคีรี อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาหลวง จ.นครศรีธรรมราช เป็นน้ำตกที่มีความสวยงาม เกิดจากธารน้ำสองสายไหลจากยอดเขาหลวงลงมาบรรจบกัน ไหลผ่านโขดหินน้อยใหญ่ มีต้นไม้ใหญ่รายรอบน้ำใส เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเดินป่า เนื่องจากพื้นที่โดยรอบยังเป็นป่าดิบชื้นที่อุดมสมบูรณ์ มีนกและสัตว์ป่าในธรรมชาติหลายชนิด และอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอพรหมคีรี ประมาณ 12 กม.เท่านั้น การเดินทางมีความสะดวกถนนลาดยางตลอดสายจนถึงน้ำตก../////

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0