30 ปี ททท. สำนักงานนครศรีธรรมราช

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

วันพุธ ที่ 18 มีนาคม พุธศักราช 2563 #ครบรอบ
60 ปี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
30 ปี ททท. สำนักงานนครศรีธรรมราช
S__18685955
#มองทั่วทิศเมืองไทย
• อนุรักษ์สถาปัตยกรรมตึกเมืองคอน
จะส่งเสริม และสนับสนุนการท่องเที่ยวเชื่อมโยงเครือข่ายโซน เขา ป่า นา เล เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยว จังหวัดนครศรีธรรมราชอย่างยั่งยืน
เป็นคำกล่าวของ นางพิชญ์สินี ทัศน์นิยม ถึงนโยบายในการปฏิบัติงานหลังเดินทางมารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครศรีธรรมราช ท่ามกลางเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชน นักธุรกิจด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่แห่ต้อนรับอบอุ่น
อีกทั้งยังเน้นกิจกรรมเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณี ที่ต้องหยิบยกมาฟื้นฟู และประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และต่างประเทศ
โดยเฉพาะอาคาร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครศรีธรรมราช เป็นอาคารที่เก่าแก่งดงามด้านสถาปัตยกรรมไทย สร้างปี พ.ศ.2469 สมัยรัชกาลที่ 6 หรือเมือ 96 ปี ก่อนมีชื่อว่า “อาคารสโมสรนครศรีธรรมราช” เคยใช้เป็นอาคารสโมสรข้าราชการจังหวัดมาก่อน
ต่อมาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ขอเช่าอาคารจากราชพัสดุ กรมธนารักษ์ และต่อเติมตกแต่งขึ้นใหม่โดยยังคงความงดงามของสถาปัตยกรรมไทยเดิม ๆ เอาไว้อย่างสมบูรณ์
จนได้รับ รางวัลพระราชทานดีเด่นด้นการอนุรักษ์สถาปัตยกรรม ประจำปี 2537 ของสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ จาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ๆ สยามบรมราชกุมารี นับเป็นเกียรติอย่างสูง และเป็นศักดิ์ศรีอันน่าภาคภูมิใจของชาวนครศรีธรรมราช
S__18685957
นางพิชญ์สินี บอกด้วยว่า นอกจากนี้ในบริเวณเดียวกันยังมีอาคารศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อสร้างเครือข่ายด้านการท่องเที่ยว เป็นอาคารสถาปัตยกรรมทรงไทยแบบเดียวกัน 2 ชั้น แต่อาคารดังกล่าวถูกทิ้งร้างไม่ได้นำมาใช้งานให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า ปิดประตูด้านหน้าเอาไว้ตลอดเวลา จึงมีแนวคิดที่จะนำอาคารดังกล่าวมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เช่น ให้เครือข่ายการท่องเที่ยวหมู่บ้าน หรือชุมชนนำสินค้าจากท้องถิ่น หรือสินค้าโอทอปมาจัดแสดง และจำหน่าย รวมทั้งอาจจะให้บริการด้านอาหาร เครื่องดื่มด้วย นับเป็นแนวคิดที่ดีกับการสนับสนุนให้เครือข่ายการท่องเที่ยวได้ต่อสู้กับวิกฤต เศรษฐกิจที่เป็นอยู่ ! !
676995
.
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
:: สิวะ พันธภาค / รายงาน
วันที่ 18 มีนาคม 2563
#amazingไทยเท่
#ชีพจรลงSouth
#นครศรีธรรมราชนครแห่งอารยธรรม
#พัทลุงบ้านทุ่งไม่ปรุ

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0