เทศบาลนครฯ ขอความร่วมมือประชาชนผู้เดินทางจากกรุงเทพมหานคร จากต่างประเทศ แสดงตนต่อ ประธานชุมชน

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

90399965_3702761756462081_6685780185851101184_n
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอความร่วมมือประชาชน ผู้เดินทางจากกรุงเทพมหานคร จากต่างประเทศ ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช โปรดให้ท่านแจ้ง แสดงตนต่อ ประธานชุมชน ในชุมชนที่ท่านอาศัยอยู่ หรือโทรศัพท์แจ้ง ได้ที่ 075-342880 ต่อ 118 และขอความร่วมมือให้ท่านอยู่บ้านเพื่อสังเกตอาการ เป็นเวลา 14 วัน นับจากวันที่เดินทางกลับ ตามปฎิบัติการ ค้นหา เฝ้าระวัง และป้องกัน COVID 19 “ อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ ”
90463680_3702761999795390_7783456153194725376_n90333141_3702762066462050_6247732644516200448_n

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0