เมืองคอนยืนยันไม่ปิดตลาดนัดแต่ขอความร่วมมือพ่อค้าแม่ค้าและลูกค้า สวมหน้ากากอนามัย 100%

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

90756145_3705546306183626_7480251536774266880_o
เมืองคอนยืนยันไม่ปิดตลาดนัดแต่ขอความร่วมมือพ่อค้าแม่ค้าและลูกค้า สวมหน้ากากอนามัย 100% และพร้อมปฏิบัติตามมติ ครม.เพื่อเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19
90870567_3705546356183621_6367329440552189952_o
นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า จังหวัดนครศรีธรรมราช ภายใต้ความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆ ได้เดินหน้าเต็มที่เพื่อป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่ ทั้งในส่วนของการออกประกาศเพื่อขอความร่วมมือประชาชน และกลุ่มเสี่ยง เพื่อปฏิบัติตามข้อสั่งการณ์ ศึกษาและทำความเข้าใจในวิธีการปฏิบัติตนเพื่อป้องกัน และปลอดภัยจากโรค เพื่อตัวเอง เพื่อครอบครัวและเพื่อสังคม พร้อมทั้งขอบคุณพี่น้องชาวนครศรีธรรมราช ที่ได้ให้ความร่วมมือกับทางเจ้าหน้าที่ รวมทั้งการให้การสนับสนุนและเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา โดยขอให้ทุกคนได้มั่นใจว่าภาคราชการจะมุ่งมั่นและปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่ย่อหย่อนเพื่อสร้างความปลอดภัยสูงสุดแก่ประชาชน รวมทั้งจะใช้วีการแก้ไขปัญหาเพื่อให้กระทบการดำรงชีวิตประจำวันน้อยที่สุด ทั้งนี้จะไม่มีการปิดสวนสาธารณะ และตลาดนัด แต่ขอความร่วมมือพ่อค้าแม่ค้า และลูกค้าให้สวมหน้ากากอนามัย 100% มีการสวมหน้ากากอนามัยเมื่อออกกำลังกายเสร็จ รวมทั้งใช้ความระมัดระวัง มีการเว้นระยะห่างในการทำกิจกรรม ไม่ถ่มน้ำลายหรือเสมหะเรี่ยราด
90853186_3705546296183627_2048326137469206528_o
พร้อมกันนี้ ยังขอให้ทุกคนได้เชื่อมั่นถึงคุณภาพและประสิทธิภาพในการรักษาพยาบาลของบุคลากรทางการแพทย์ และความพร้อมของสถานพยาบาลหากได้รับเชื้อ ซึ่งทางโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ได้เตรียมสถานที่เพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ ผู้ต้องสงสัยและผู้ป่วยหนัก โดยถึงขณะนี้ 25 มี.ค.63 มีผู้ป่วยยืนยันโรคสะสม 5 คน ในจำนวนนี้ได้รับการรักษาและตรวจไม่พบเชื้อแล้วและอนุญาตให้กลับบ้านได้ จำนวน 1 คนและยังพักรักษาตัว จำนวน 4 คน ส่วนยอดการคัดกรองพบผู้ป่วยเข้าเกณฑ์เฝ้าระวัง จำนวนสะสม รวม 51 คน กลับบ้านแล้ว 49 คน และยังรักษาอยู่ จำนวน 2 คน ซึ่งในส่วนของมาตรการการเยียวยาผู้ป่วยและผู้ได้รับผลกระทบจากโรคนั้น ทางจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมจะเยียวยาและดำเนินการตามมาตรการต่างๆ ตามมติของ ครม.
90628281_3705546096183647_3994544843429773312_o
ส่วนต่อข้อถาม ถึงมาตรการการดูแลผู้โดยสาร/ผู้ที่เดินทางโดยรถไฟ รถประจำทาง หรือรถยนต์ตู้ นั้น ทางจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้สั่งการให้หน่วยรับผิดชอบเพิ่มความเข้มข้น เพื่อให้การปฏิบัติได้ครอบคลุม ทั่วถึง และปิดช่องว่างการปฏิบัติงาน รวมทั้งหากมีการตกหล่นจะให้มาตรการทางชุมชน/สังคม โดยให้ครอบครัว ผู้นำชุมชน อสม.และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หรือ รพ.สต.ลงพื้นที่ติดตาม ตรวจสอบเพื่อเฝ้าระวังอีกทางด้วย
///////
อุไรวรรณ/ข่าว/ภาพ
พรรณี/ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0