ผู้ป่วยโรคมะเร็งในประเทศไทย มีความหวังแล้ว!

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

วันนี้ประเทศไทยแซงหน้าประเทศอื่นๆขึ้นมาเป็นผู้นำแล้วครับ มีผู้ป่วยโรคมะเร็งต่อหัวประชากรมากที่สุดเป็นอันดับ 1 ของโลก ขบวนการรักษาทางแผนปัจจุบัน ก็คือ ผ่าตัด – คีโม – ฉายแสง – กินยาเคมีเพื่อยืดอายุผู้ป่วยเท่านั้น

สาเหตุของโรค ท่านต้องตั้งสติให้ดี รับฟังอย่างมีเหตุผลและจำเป็นต้องหาข้อมูลเพิ่มเติม แพทย์คนหนึ่งบอกมาจากกรรมพันธุ์,อีกคนบอกมาจากการบริโภคอาหารไม่ถูกต้อง,อีกคนบอกเกิดจากการกลายพันธุ์ของเซลล์เพื่อการอยู่รอด เนื่องจากเลือดเราเป็นพิษ

โรงพยาบาลใหญ่ของอเมริกาบอกว่า ร่างกายของเราผลิตเซลล์มะเร็งขึ้นมาเอง กำลังหาที่มาว่ามาจากส่วนไหนของร่างกาย เมธาจารย์บรรยง พูดไว้มา 5 ปีแล้วว่าไขกระดูกเป็นผู้ผลิตเซลล์มะเร็ง ของใครผิดของใครถูก นักวิทยาศาสตร์แห่งอนาคตจะค้นพบแหล่งต้นกำเนิดของเซลล์มะเร็งในที่สุด ณ วันนี้ก็จัดให้อยู่ใน โรคกรรมโรคเวรไปก่อน
43109640_536862450090338_5356195840157286400_n

ทุกท่านครับวันนี้ผมและทีมงาน ค้นพบวิธีกำจัดเซลล์มะเร็ง โดยการใช้สิ่งมีชีวิตควบคุมสิ่งมีชีวิต หรือหลักการทางการเกษตรที่ใช้เชื้อรากำจัดเชื้อรา แตนเบียนกำจัดแมลงศัตรูพืช ของเราก็ใช้จุลชีพกำจัดเซลล์ก่อโรคของร่างกาย
การค้นคว้าวิจัยของเราหลายปี ทำให้เราค้นพบจุลชีพ กลุ่มเอนโดไพติกฟังใจ ที่สามารถควบคุมเชื้อแบคทีเรียก่อโรคได้หลายชนิดรวมถึงเซลล์มะเร็ง เมื่อได้นำข้อมูลเหล่านี้นำส่งศูนย์ Biotec กระทรวงวิทยาศาสตร์ และศูนย์พันธุวิศวกรรมสากล (Biomed Central) ทำให้ทราบว่าเอนโดไพติกฟังใจที่เราค้นพบนั้นคือ สายพันธุ์“Endophytic Fungi B19” ที่ออกฤทธิ์ยับยั้งเซลล์มะเร็งและแบคทีเรียก่อโรคได้
1369697

จากงานวิจัยระบุไว้ชัดเจน งานวิจัยของเราต้องต่อยอดทำอย่างไรจะให้พวกเขายังมีชีวิตอยู่ในแคปซูลและไปแตกตัวในร่างกายของเราเพื่อออกไปควบคุมเจ้าเชื้อโรคร้ายเหล่านี้ เราพัฒนาต่อยอดจนสำเร็จ เป็นสิ่งที่มีชีวิตอยู่ในแคปซูลและได้ทดลองกับอาสาสมัครผู้ป่วยจริงมามากกว่า 5,000 คนแล้ว เห็นผลให้เป็นที่ประจักษ์แล้ว จึงเป็นทางเลือกของผู้ป่วยมะเร็งอีกช่องทางหนึ่ง

มะเร็ง

ขอบคุณข้อมูล เมธาจารย์ บรรยง นันทโรจนาพร

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0