ทีมผู้พิทักษ์สิทธิ์เมืองคอน เตรียมลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ขอทบทวนสิทธิ์เงินชดเชย 5,000 บาท

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

ทีมผู้พิทักษ์สิทธิ์เมืองคอน เตรียมลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ขอทบทวนสิทธิ์เงินชดเชย 5,000 บาท

วันนี้(23 เม.ย.63) ที่ห้องประชุมศรีปราชญ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจแก่ปลัดอำเภอ จาก23 อำเภอของจังหวัดนครศรีธรรมราช ถึงแนวทางการปฏิบัติจากกรณีที่ผู้ขอทบทวนสิทธิ์มาตรการชดเชยรายได้ 5,000 บาท (3 เดือน) โดยโครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย ทั้งนี้เพื่อจัดทีมเจ้าหน้าที่ภายใต้ชื่อ ทีมผู้พิทักษ์สิทธิ์ ในการออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบอาชีพและบันทึกข้อมูลของผู้ขอทบทวนสิทธิ์ฯ ในรับพื้นที่ โดยปลัดอำเภอผู้แทนทั้ง 23 อำเภอจะไปทำหน้าที่จัดทีมในระดับหมู่บ้าน/ตำบลเพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการตรวจสอบ
93861736_3806001752804747_8129531582680662016_o
โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่าการประชุมหารือครั้งนี้เพื่อวางแนวทางการปฏิบัติในระดับพื้นที่ ให้เกิดความชัดเจน เช่น จำนวนผู้ขอทบทวนสิทธิ์ แผนที่การลงพื้นที่ และการกำหนดตัวบุคคลฝ่ายปกครองเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน ซึ่งก่อนหน้านี้ทางกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งอำเภอ เพื่อแจ้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน แจ้งเทศบาลนครและเทศบาลเมืองในพื้นที่เร่งแจ้งประธานกรรมการชุมชนและคณะกรรมการชุมชน เพื่อเตรียมการสนับสนุนการลงพื้นที่ของ “ทีมผู้พิทักษ์สิทธิ์ ระดับอำเภอ”
ประกาศไตปลาส่งทั่วไทย
ขณะที่นายจเรพงศ์ ทองชุม คลังจังหวัดนครศรีธรรมราชกล่าวว่า สำหรับทีมผู้พิทักษ์สิทธิ์ ระดับอำเภอนั้น จากการมอบหมายของคณะผู้บริหารการคลังจัดให้มีทีมผู้พิทักษ์สิทธิ์ระดับอำเภอ เพื่อร่วมงานกับทีมเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง โดยพิจารณาความเหมาะสมในแต่ละอำเภอ ประกอบด้วย ผู้ขอทบทวนสิทธิ์ที่เป็นลูกค้าของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร/ธนาคารออมสิน และธนาคารกรุงไทย ให้เจ้าหน้าที่ของธนาคารทั้ง 3 ธนาคารดังกล่าว เป็นผู้พิทักษ์สิทธิ์ รับผิดชอบการตรวจสอบข้อมูล ผู้ขอทบทวนสิทธิ์ที่เป็นลูกค้าของตัวเอง และในส่วนของผู้ขอทบทวนสิทธิ์ในส่วนที่เหลือ ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด ในระดับอำเภอ เป็นผู้พิทักษ์สิทธิ์ รับผิดชอบการตรวจสอบข้อมูล ทั้งนี้เพื่อความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน
93366428_3806001616138094_4158735103784124416_o
////////////////
อุไรวรรณ/ข่าว/ภาพ
พรรณี/ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
23 เมษายน 2563

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0