รอง ผบ.มทบ.41 พร้อมด้วยคณะฯ นำสิ่งของอุปโภคบริโภคแจกจ่ายให้กับพี่น้องไทยมุสลิมในพื้นที่ค่ายวชิราวุธ

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

รอง ผบ.มทบ.41 พร้อมด้วยคณะฯ นำสิ่งของอุปโภคบริโภคแจกจ่ายให้กับพี่น้องไทยมุสลิมในพื้นที่ค่ายวชิราวุธ
S__63062030S__63062034
วันนี้ ( 1 พฤษภาคม 2563 ) เวลา 1330 ณ มัสยิดยะลาลุดดีน (บ้านชะเอียน) ม.5 ต.ปากพูน อ.เมือง จว.น.ศ. พ.อ.ธนัช ฉิมพาลี รอง ผบ.มทบ.41 พร้อมด้วย คุณผกาวัลย์ แดหวา ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา มทบ.41, ฝสธ.มทบ.41 และสมาชิกแม่บ้านฯ เดินทางมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคอาทิ อินทผาลัม, น้ำหวานเฮลูบอย, น้ำตาลทราย, ชา และหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19) โดยมี นายสำราญ ขวัญคาวิน โต๊ะอิหม่าม มัสยิดยะลาลุดดีน (บ้านชะเอียน) เป็นผู้แทนรับมอบเพื่อใช้ประโยชน์ในห้วงเดือนรอมฎอน ประจำปี ฮิจเราะห์ ศักราช 1441 นำไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องไทยมุสลิมในพื้นที่ใกล้เคียงใช้ในการละศีลอด
S__63062033S__63062036
ในการนี้ รอง ผบ.มทบ.41 ได้สอบถามถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนบ้านชะเอียน ความเป็นอยู่ของชาวบ้านในชุมชน, ปัญหายาเสพติด, การผ่าน เข้า – ออก ค่ายวชิราวุธ, ปัญหาการไหลของน้ำประปา และมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เพื่อนำปัญหาที่เกิดขึ้นไปดำเนินการแก้ไขต่อไป……..//
S__63062032S__63062037

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0