ชาวนครฯ ร่วมทำบุญเมืองอย่างยิ่งใหญ่ ผู้บริหารโรงแรมทวินโลตัสนำพนักงานและลูกค้าร่วมพิธี

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

68812183_2403923383211411_2326254300122054656_n
ชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ร่วมงานทำบุญเมืองนคร 2562 อย่างยิ่งใหญ่ เพื่อช่วยขจัดปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย เสริมสิริมงคลทำให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข และเพื่อเป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อที่ดีงามให้คงอยู่สืบไป
223859

โดยเมื่อวันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม 2562 เวลา 16.00 น. มีพิธีสวดภาณยักษ์ (ใหญ่)พิธีสวดนพเคราะห์ ณ ลานทราย หน้าพระบรมธาตุเจดีย์ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช กิจกรรมในครั้งนี้ทางโรงแรมทวินโลตัส นำโดย นายจักรพรรดิ์ ลีเลิศพันธ์ พร้อมตัวแทนผู้บริหาร ได้เข้าร่วมในพิธีทำบุญเมืองนคร
ทวินโลตัส
และวันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม 2562 เวลา 06.00 น. มีการทำบุญตักบาตร ตลอดถนนราชดำเนิน รวม 12 จุด ตั้งแต่วัดศาลามีชัย-วัดแจ้งวรวิหาร ซึ่งได้มีตัวแทนผู้บริหาร นำลูกค้าของโรงแรมทวินโลตัส เข้าร่วมตักบาตรที่หน้าวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร เพื่อสืบทอดวัฒนธรรมที่ดีงามให้คงอยู่สืบไป และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่จังหวัดนครศรีธรรมราช
S__150569006
S__150569000
S__150569018
S__15056901622386067842153_2403923286544754_5265445646504034304_nS__150568999

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0