จังหวัดนครศรีธรรมราชไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อ covid-19 รายใหม่ต่อเนื่องเป็นวันที่ 20

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

จังหวัดนครศรีธรรมราชไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อ covid-19 รายใหม่ต่อเนื่องเป็นวันที่ 20 ขอประชาชนได้ปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัดต่อไป แม้จะมีการผ่อนคลายในบางกิจการ/กิจกรรมก็ตาม
95770522_3842326639172258_2806414159002992640_o
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประจำวันที่ 3 พฤษภาคม 2563 ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อยอดสะสม 12 ราย รักษาตัวที่โรงพยาบาล 2 ราย รักษาหายกลับบ้านแล้ว 9 ราย เสียชีวิต 1 ราย ส่งตรวจไม่พบเชื้อ 364 ราย และรอผลการตรวจอีก 0 ราย
ประกาศไตปลาส่งทั่วไทย
ทั้งนี้ จังหวัดนครศรีธรรมราช ตรวจไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อ covid-19 รายใหม่ต่อเนื่องเป็นวันที่ 20…(ตั้งแต่วันที่ 14 เม.ย.-3 พ.ค. 63) ซึ่งเป็นผลมาจากความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน แม้ว่าขณะนี้มีการผ่อนคลายในบางกิจการ/กิจกรรมออกมาก็ตาม ขอให้ประชาชนได้ปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ ที่กำหนดอย่างเคร่งครัดต่อไป ได้แก่ สวมหน้ากากอนามัย กินร้อน ช้อนกลาง(ส่วนตัว) ล้างมือ และเว้นระยะห่างทางสังคม “ไม่ประมาท ไม่ตื่นตระหนก และร่วมกันแก้ไขปัญหา” เช่นเดียวกับเจ้าของกิจการ/กิจกรรมที่ได้รับการผ่อนปรน ต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมหลัก มาตรการเสริมที่ ศบค.และจังหวัดกำหนดอย่างเคร่งครัดด้วย….///
95580231_3842327289172193_422642868033683456_o

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0