รพ.นครพัฒน์ ลงนามร่วมประกันสังคม ให้บริการส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) การร่วมเป็นสถานพยาบาลที่สำนักงานประกันสังคมกำหนด ในการให้บริการส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค ระหว่าง โรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลางนครพัฒน์ กับ สำนักงานประกันสังคม
754692754694
วันนี้ (6 พ.ค.63) ณ ห้องประชุมชั้น 2 โรงพยาบาลนครพัฒน์นครศรีธรรมราช จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) การร่วมเป็นสถานพยาบาลที่สำนักงานประกันสังคมกำหนด ในการให้บริการส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค ระหว่าง โรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลางนครพัฒน์ กับ สำนักงานประกันสังคม โดยมีนายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช คุณจุฑาภรณ์ ภักดีโชติ นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนประกันสังคมจังหวัดนครศรีธรรมราช นายแพทย์พรชัย ลีลานิพนธ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพัฒน์ และนายแพทย์อิสระ หัสดินทร์ ประธานกรรมการบริหารโรงพยาบาลนครพัฒน์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ในการให้บริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค เพื่อดูแลผู้ประกันตน และทำให้ประชาชนได้เข้าถึงการรักษาพยาบาลแบบมีคุณภาพได้อย่างง่ายดาย
ประกาศไตปลา
นายแพทย์พรชัย ลีลานิพนธ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพัฒน์ กล่าวว่า โรงพยาบาลนครพัฒน์ ได้ติดตามการปฏิบัติงานประกันสังคม และทราบดีว่าสำนักงานประกันสังคมให้ความคุ้มครอง ดูแล ผู้ประกันตน และลูกจ้างให้ได้รับสิทธิประโยชน์ตามที่กฎหมายกำหนดด้วยดีเสมอมา นอกจากนี้ สำนักงานประกันสังคมยังให้ความสำคัญในการเสริมสร้างสุขภาพผู้ประกันตน ให้ผู้ประกันตนเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพ ได้รับการตรวจสุขภาพที่ดีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
754700754703
โดยในปัจจุบันได้มีสถานพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมโครงการดังกล่าวแล้ว 14 แห่ง ในวันนี้ทางโรงพยาบาลนครพัฒน์ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2551 เป็นโรงพยาบาลเอกชนขนาด 59 เตียง ภายใต้การบริหารงานโดยนายแพทย์อิสระ หัสดินทร์ ประธานกรรมการบริหาร และนายแพทย์พรชัย ลีลานิพนธ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพัฒน์ ให้บริการผู้ป่วยโดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรค อีกทั้งเครื่องมือที่มีเทคโนโลยีอันทันสมัย และอุปกรณ์ต่างๆ อย่างครบครันในการักษาคนไข้ ยกระดับโรงพยาบาลเอกชนสู่สากล เพราะคำนึงถึง “ชีวิต” ของ “ผู้ป่วย” เป็นหลัก ทำให้ตลอดระยะเวลาทีผ่านมาและจากความได้เปรียบทางความคล่องตัว ในการลงทุน “โรงพยาบาลเอกชน” หลายแห่ง
754701754704
จึงสามารถเลือกสรรเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยได้มาตรฐานสูง เข้ามาเสริมประสิทธิภาพในการรักษาให้แก่คนไข้ จนสามารถก้าวข้ามข้อจำกัดในการรักษาที่เคยเป็นอุปสรรคในอดีต ทังช่วยร่นระยะเวลาการรักษา และลดผลข้างเคียง ซึ่งหมายถึงอัตราการรอดชีวิตของผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้น ทำให้ผู้ป่วยในจังหวัดนครศรีธรรมราช และประชาชนทั่วไป มีทางเลือกในการเข้าถึงนวัตกรรม เทคโนโลยี และเครื่องมือทางการแพทย์ทีทันสมัย โอกาสนี้เราพร้อมแล้วที่จะเข้าร่วมกับสำนักงานประกันสังคมเพื่อดูแลผู้ประกันตนและทำให้ประชาชนได้เข้าถึงการรักษาพยาบาลแบบมีคุณภาพได้อย่างง่ายดาย เพื่อความสำเร็จและบรรลุตามเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ทุกประการเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน ต่อไปอีกด้วย.

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0