จังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหนังสือรับรองให้แก่ผู้ผ่านกระบวนการกักกันตัวครบ 14 วัน ก่อนอนุญาตให้เดินทางกลับบ้าน

จังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหนังสือรับรองให้แก่ผู้ผ่านกระบวนการกักกันตัวครบ 14 วัน ก่อนอนุญาตให้เดินทางกลับบ้านไปใช้ชีวิตกับครอบครัวตามปกติภายใต้วิถีชีวิตใหม่(New Normal)
DSC_8681DSC_8740
วันนี้(9 พ.ค.63) ที่ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นสถานที่กักกันตัวของจังหวัดนครศรีธรรมราช(Local Quarantine) นายสมพงษ์ มากมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช และผู้แทนสถานีตำรวจภูธรเมืองนครศรีธรรมราช ได้มอบหนังสือรับรองให้แก่ผู้ผ่านกระบวนการกักกันตัว สำหรับผู้มีสัญชาติไทยที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรและเข้ามาพักอาศัยในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ครบ 14 วัน จำนวน 5 ราย เพื่อนำเอกสารดังกล่าวไปใช้แสดงต่อนายจ้าง กำนันผู้ใหญ่บ้าน หรือครอบครัว ว่าผ่านกระบวนการกักกันตัวครบ 14 วันตามหลักการแล้ว เป็นผู้ที่ปลอดเชื้อปลอดโรคปลอดภัย อีกทั้งสร้างความมั่นใจต่อเพื่อนบ้านด้วย
ประกาศไตปลาโพส
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้กล่าวแสดงความขอบคุณที่ทั้ง 5 คนได้ให้ความร่วมมือและปฏิบัติตนตามมาตรการต่าง ๆ ที่ทางราชการกำหนด หลังจากนี้เมื่อกลับไปอยู่ที่บ้านกับครอบครัวแล้วตามปกติภายใต้วิถีชีวิตใหม่(New Normal) ก็ขอให้ปฏิบัติตนเหมือนกับที่อยู่ในศูนย์กักกัน เพื่อความไม่ประมาท ต้องสวมหน้ากากกอนามัยหรือหน้ากากผ้า ล้างมือบ่อย ๆ กินร้อน ช้อนส่วนตัว เว้นระยะห่างทางสังคม ไม่ฝ่าฝืนเคอร์ฟิวช่วงเวลา 22.00-04.00 น. ในส่วนการออกกำลังกายด้วยวิธีการเดินถือว่าเหมาะสมที่สุดกับสถานการณ์ปัจจุบัน

ผู้ที่ผ่านการกักกันตัวทั้ง 5 คน เป็นผู้ที่เดินทางกลับจากทำงานเป็นพนักงานขับรถแบ็คโฮ ที่เมืองทะวาย ประเทศเมียนมาร์ ซึ่งทั้งหมดมีภูมิลำเนาในจังหวัดนครศรีธรรมราช..//////
DSC_8743