ผู้ป่วยโควิด-19 ชาวอำเภอบางขัน 5 คน หายแล้วได้กลับบ้าน

ผู้ป่วยโควิด-19 ชาวอำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช 5 คนสุดท้าย ได้รับการรักษาจนหายเป็นปกติ ผู้ว่าราชการจังหวัด นำคณะส่งกลับถึงบ้าน ท่ามกลางการต้อนรับอย่างอบอุ่น
991
วันนี้(11 พ.ค.63) นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ทีมแพทย์ผู้รักษาผู้ป่วยโควิด-19 ร่วมส่งผู้ที่รักษาหายป่วยจากโรคติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 5 ราย ณ บ้านพัก ม.7 ต.บ้านลำนาว อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช โดยมีนายอำเภอบางขัน สาธารณสุขอำเภอบางขัน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางขัน ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรอำเภอบางขัน อาสาสมัครสาธารณสุข กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องถิ่น ร่วมต้อนรับอย่างอบอุ่น โดยทันทีที่เดินทางถึงบ้านผู้รักษาหายจากโควิด-19 ทั้ง 5 คน ได้จุดธูปเทียนไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่เพื่อความเป็นสิริมงคล พร้อมกันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้มอบเวชภัณฑ์ นายก อบต.บ้านลำนาว กำนันผู้ใหญ่บ้านมอบพืชผักสวนครัว
ประกาศไตปลาโพส
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า ปัจจุบันจังหวัดนครศรีธรรมราชไม่มีผู้ป่วยรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลแล้ว ซึ่งช่วงแรกที่พบผู้ป่วย ชาวบางขันหลายคนรู้สึกไม่สบายใจเพราะป่วยพร้อมกันถึง 6 คน เป็นครอบครัวเดียวกัน แต่จากการควบคุมโรคและสอบสวนโรคแล้ว ปรากฏว่าไม่มีการติดต่อไปสู่บุคคลภายนอก แสดงให้เห็นว่าการควบคุมโรคของเราค่อนข้างทำได้ดี จากผู้ป่วยในกลุ่มนี้ทั้งสิ้น 6 คน เสียชีวิต 1 คนเนื่องจากมีโรคแทรกซ้อน โดย 3 คน เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลทุ่งสง ส่วนอีก 2 คน เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช เนื่องจากมีโรคประจำตัวและโรคแทรกซ้อน แต่ปรากฏว่า 3 ราย ที่โรงพยาบาลทุ่งสงรักษาหายก่อน แล้วก็ถูกส่งมากักตัวต่อที่โรงพยาบาลบางขัน เพื่อให้ครบ 30-32 วัน แต่เมื่อทั้ง 5 คนได้รับการดูแล รักษาหาย ปลอดเชื้อปลอดภัยแล้ว จึงได้รับอนุญาตให้กลับบ้านพร้อมกันในวันนี้ ส่วนการนับวันไม่พบผู้ป่วยรายใหม่นับตั้งแต่วันที่ 14 เมษายน 2563 เป็นต้นมาจะครบ 28 วันในวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ที่สำคัญคือ ชาวนครศรีธรรมราชเป็นอารยชน เราเป็นนครแห่งอารยธรรม เรามีสติ เราไม่ประมาท เราไม่ตื่นตระหนก และชาวนครฯทุกคนทุกภาคส่วนเป็นฮีโร่ เพราะได้ช่วยกันทำงานด้วยหัวใจเดียวกัน ทั้งนี้ ภายใต้หลักการไม่ประมาท ไม่ตื่นตระหนก ทุกคนช่วยกันแก้ปัญหา ความสำเร็จของการป้องกันควบคุม และรักษาโรคของจังหวัดนครศรีธรรมราช เน้นการแสวงหาการมีส่วนร่วม มากกว่าการบังคับใช้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
99999
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวด้วยว่า แม้ว่าขณะนี้จังหวัดนครศรีธรรมราชจะไม่มีผู้ป่วยแล้ว แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะปลอดจากโรคโควิด-19 แต่เราก็ต้องไม่ประมาทต่อไป แม้ว่าหากจะต้องพบโรค หรือผู้ป่วยใหม่เพิ่ม ก็จะนำเข้าสู่กระบวนการคัดกรอง รักษา และสอบสวนโรคต่อไป โดยไม่ตื่นตระหนก ย้ำว่าชาวนครฯต้องร่วมใจกันแก้ไขปัญหาจะทำให้เราชนะโรคโควิด-19 ได้ซึ่งต้องมีวินัย มีระเบียบ เสียสละสิทธิเสรีภาพ เพื่อส่วนรวม

สำหรับจังหวัดนครศรีธรรมราช มีผู้ป่วยโรคโควิด-19 สะสม 12 ราย เสียชีวิต 1 ราย รักษาหายกลับบ้านแล้ว 11 ราย และไม่มีผู้ป่วยที่รักษาในโรงพยาบาลแล้ว.//////
9