นักเรียนทุนเล่าเรียนหลวง นำเงินจากการเป็นติวเตอร์ ซื้อข้าวสาร ไข่ไก่ มอบให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

นักเรียนทุนเล่าเรียนหลวง นำเงินจากการเป็นติวเตอร์ ซื้อข้าวสาร ไข่ไก่ มอบให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
S__12927105S__12927109
นางสาวพิชามญชุ์ อัศวผดุงสิทธิ์ นักเรียนทุนเล่าเรียนหลวง พร้อมด้วยครอบครัว นำข้าวสาร 5 กิโลกรัม ไข่ไก่ 1 แผง จำนวน 100 ชุด มอบให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลนาทราย อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ซึ่งได้รับผลกระทบจากจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยผู้นำชุมชน อสม.และเจ้าหน้าที่ตำรวจ อส. มาค่อยอำนวยความสะดวก
โพสส่งทั่วไทย
นางสาวพิชามญชุ์ อัศวผดุงสิทธิ์ นักเรียนทุนเล่าเรียนหลวง กล่าวว่า ตนเองและครอบครัว มีความตั้งใจ ที่จะช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งแต่ละครอบครัวก็ได้รับผลกระทบที่แตกต่างกันออกไป ครอบครัวของตนเองนั้นคุณพ่อคุณแม่ ประกอบอาชีพหมอ ส่วนตนเองเป็นนักเรียนทุนเล่าเรียนหลวง และเปิดติวเตอร์ด้วย ซึ่งได้นำเงินที่ได้จากการติวเตอร์ มาจัดซื้อข้าวสาร ไข่ไก่ จำนวน 800 ชุด มอบผ่านอำเภอเมือง และหัวไทร เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชน อาจจะไม่มาก แต่เชื่อว่าจะสามารถบรรเทาความเดือดร้อน และเป็นกำลังใจให้แก่ประชาชนได้ พร้อมฝากถึงคนที่พอจะมีกำลังทรัพย์ ยากให้มาช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพราะยังมีคนอีกหลายครอบครัวที่ได้รับความเดือดร้อน
S__12927111S__12927115