ด่วน!! เมืองคอน สั่งเตรียมพร้อมรับมือผลกระทบจากพายุไซโคลน”อำพัน” 18-21 พ.ค.นี้

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

เมืองคอน สั่งเตรียมพร้อมรับมือผลกระทบจากพายุไซโคลน”อำพัน”
97450164_3903049666433288_6715830079156387840_o
นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดเผยว่ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ได้ติดตามสภาพอากาศกับกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่า หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณอ่าวเบงกอลตอนกลาง มีแนวโน้มทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุไซโคลน “อำพัน” เคลื่อนตัวเข้าสู่อ่าวเบงกอลตอนบน อาจส่งผลให้ภาคใต้ฝั่งตะวันตกเกิดฝนตกหนัก น้ำท่วมฉับพลัน และคลื่นลมแรง โดยจะมีลมตะวันตกเฉียงใต้พัดเข้ามาปกคลุมทะเลอันดามันและภาคใต้ ซึ่งลักษณะเช่นนี้จะทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกหนักทะเลมีคลื่นสูง ๑-๒ เมตร ส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า ๒ เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง หลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง และเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในระหว่างวันที่ ๑๘-๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓
ประกาศไตปลา
ทั้งนี้ในส่วนของจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้แจ้งประสานไปยังส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกัน รับมือ และลดผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว โดยทางกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ขอให้อำเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ เน้นย้ำการแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เพื่อติดตามข้อมูลสภาวะอากาศ ข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิด และแจ้งเตือนภัยให้ระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนอง ฝนตกหนัก โดยพื้นที่ลุ่มต่ำ พื้นที่ลาดเชิงเขาอาจได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลาก
โพสส่งทั่วไทย
สำหรับประชาชนที่อาศัยบริเวณชายฝั่ง ชาวเรือ นักท่องเที่ยว ที่ทำกิจกรรมชายทะเลหรือโดยสารทางเรือ ให้ระวังอันตรายจากคลื่นลมแรง หากจำเป็นต้องอพยพประชาชนจากพื้นที่เสี่ยงภัยดังกล่าว ให้ชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชน ถึงความจำเป็นต้องอพยพเพื่อความปลอดภัยของประชาชน และดำเนินการอพยพไปอยู่ในจุดปลอดภัยโดยเร็ว กรณีมีคลื่นลมแรงและมีคลื่นสูง ให้แจ้งหน่วยงานทางน้ำที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ออกลาดตระเวนแจ้งเตือนการเดินเรือ เรือเล็ก เรือประมง เรือท่องเที่ยว หรือเรือข้ามฟาก ให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง และถือปฏิบัติอย่างเข้มงวดในการตรวจสภาพความพร้อมก่อนออกเรือ
97188497_3902611919810396_6914640602004979712_n
มีการแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำท้องถิ่นท้องที่ อาสาสมัคร องค์กรการกุศล เพื่อประสานการบูรณาการเตรียมความพร้อมทรัพยากร เครื่องมือ เครื่องจักรกลสาธารณภัย อุปกรณ์กู้ชีพกู้ภัย และกำลังเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์จัดการภัยพิบัติตำบล (๑ ตำบล ๑ ศูนย์จัดการภัยพิบัติและอุบัติภัย) เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยเป็นไปอย่างรวดเร็วและทันท่วงที รวมทั้งหากเกิดสถานการณ์ ให้รายงานเหตุด่วนสาธารณภัยให้จังหวัดนครศรีธรรมราชทราบ โดยด่วนทางโทรศัพท์ ๐๗๕-๓๕๘๔๔๒ โทรสาร ๐๗๕ ๓๕๘๔๔๐ หรือสายด่วนนิรภัย ๑๗๘๔ ได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง
///////////
อุไรวรรณ/ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0