ทีมนครธรรมาภิบาล ร่วมแรงช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

ทีมนครธรรมาภิบาล บริการ “ตัดผมฟรี 4 มุมเมือง” ช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
7492974933
คุณวิฑูรย์ อิสระพิทักษ์กุล หัวหน้ากลุ่มนครธรรมาภิบาล กล่าวว่า ก่อนหน้านี้กลุ่มนครธรรมาภิบาล และสมาชิกกลุ่ม ก็ได้ร่วมกันช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยแจกถุงยังชีพ เป็นข้าวสาร และน้ำดื่ม ให้กับพ่อแม่ พี่น้อง ประชาชน ไปแล้วนั้น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และลดค่าใช้จ่าย ในการดำรงชีพ
7492974935
ซึ่งทางกลุ่มนครธรรมาภิบาล ก็ได้เล็งเห็นถึงกิจกรรมดีๆ ที่จะมอบให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ทั้ง 4 เขต รวมทั้งประชาชนทั่วไป ซึ่งการจัดงานและกิจกรรม บริการ “ตัดผม ฟรี 4 มุมเมือง” ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีที่ควรช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
74937749291

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0