ตู้ปันสุข จุดปันน้ำใจ จากบรรดานักรบชุดขาว รพ.ถ้ำพรรณรา

ตู้ปันสุข จุดปันน้ำใจ จากบรรดานักรบชุดขาว รพ.ถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ส่งมอบแบ่งปัน ให้กับญาติผู้ป่วย และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19” /
1213
เป็นอีกหนึ่งไอเดียดีดีที่เกิดขึ้นในสังคมไทย ที่เราทุกคนต้องประสบกับ ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 นี้คือ”ตู้ปันสุข”ของโรงพยาบาลถ้ำพรรณรา ที่เกิดจากความร่วมมือของบรรดานักรบชุดขาว แพทย์ พยาบาล บุคลากรของโรงพยาบาลถ้ำพรรณรา ที่มอบให้กับผู้ป่วยที่มาตรวจรักษา รวมถึงประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
1416
โดยนายแพทย์ปกป้อง เศวตชนะ ( หมอบูม ) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยบุคลากรทางการแพทย์ ได้ทำการติดตั้ง “ตู้ปันสุข” ขึ้นเพื่อให้พี่น้องประชาชนที่เดินทางมารับบริการ ตรวจรักษา ซึ่งแต่ละวันจะมีจำนวนมาก จึงมีแนวคิดที่จะมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้ผู้ป่วยไปใช้อย่างน้อยเป็นการแบ่งเบาภาระได้บ้างในช่วงการแพร่ระบาดโรคไวรัสCOVID-19 เมื่อผู้มารับบริการตรวจเสร็จ รับยาเรียบร้อยแล้ว ก็มาเลือกและนำกลับไปทานได้เลยทุกวัน
ประกาศไตปลาโพส
โดยโรงพยาบาลถ้ำพรรณรา ได้จัดเตรียมอาหาร เครื่องอุปโภค บริโภค สิ่งของที่จำเป็น มาแบ่งปันให้ทุกวัน นอกจากนี้แล้วยังได้รับความร่วมมือ จากผู้ใจบุญที่ทราบข่าวการจัดตั้งตู้ปันสุข ก็นำสิ่งของมาสมทบอีกเป็นจำนวนมาก คาดว่าจะสามารถให้บริการ ช่วยเหลือประชาชนไปจนกว่าจะสิ้นสุดช่วงพรก.ฉุกเฉิน ทั้งนี้ทางโรงพยาบาลได้มีมาตรการเว้นระยะห่าง ขณะต่อแถวรับสิ่งของ เพื่อความปลอดภัย และด้วยความห่วงใยพี่น้องจากใจบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลถ้ำพรรณรา
1819