เมืองคอนรับให้คำปรึกษาผู้ได้รับผลกระทบ จาก Covid-19 สายด่วน 1567

คลังจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด รับให้คำปรึกษาผู้ได้รับผลกระทบ จาก Covid-19 สายด่วน 1567
98026662_3918033088268279_4352886192706945024_o
นายจเรพงศ์ ทองชุม คลังจังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคลังจังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดให้คำปรึกษาผู้ได้รับผลกระทบจาก Covid-19 (มาตรการเยียวยา 5,000 บาท 3 เดือน) ผ่าน Call Center หมายเลขโทรศัพท์ 0-7546-6666 (อัตโนมัติ 4 คู่สาย) ในวันและเวลาราชการตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2563 เป็นต้นมา
ประกาศไตปลา
ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการรับเรื่องร้องเรียนของศูนย์บริหารสถานการณ์ Covid-19 กระทรวงมหาดไทย บูรณาการร่วมกับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด สำนักงานคลังจังหวัดนครศรีธรรมราช ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ให้คำปรึกษาจากเดิม หมายเลข 0-7546-666 เป็นหมายเลขโทรศัพท์ 1567 ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ในการรับเรื่องให้ข้อมูลและให้คำปรึกษาผู้ได้รับผลกระทบ จาก Covid-19 ในระหว่างวันที่ 18-29 พฤษภาคม 2563 (เฉพาะวันเวลาราชการ)…..////
พรรณี มณีวรรณ/ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
22 พฤษภาคม 2563