มุสลิมเมืองคอนงดละหมาดที่มัสยิด หันไปละหมาดกันที่บ้านป้องกันโควิด บรรยากาศอบอุ่น

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

มุสลิมเมืองคอนงดละหมาดที่มัสยิด หันไปละหมาดกันที่บ้านป้องกันโควิด บรรยากาศอบอุ่น
254787398101228_10158077411120552_6206795219568951296_n
เมื่อ 24 พ.ค.2563 ซึ่งเป็นวันตรุษอิดิ้ลฟิตรี ปีฮิจเราะห์ศักราช1441 หรือวันฮารีรายอของชาวมุสลิมทั่วโลก หลังจากสิ้นสุดเดือนรอมฎอน แล้ว ซึ่งปกติทุกปีที่ผ่านมาพี่น้องมุสลิมจะไปรวมตัวละหมาดอิดิ้ลฟิตรีหรือฮารีรายอกันตามมัสยิดต่างๆใกล้บ้านและมีพบปะญาติพี่น้องกันจำนวนมาก ปรากฏว่าปีนี้ทางสำนักจุฬาราชมนตรีได้ประกาศขอความร่วมมือไปยังมัสยิดทั่วประเทศงดกิจกรรมละหมาดตรุษอิดิ้ลฟิตรีที่มัสยิดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 เนื่องจากจะมีผู้คนไปรวมตัวที่มัสยิดจำนวนมาก แต่ไม่เป็นการบังคับแค่ขอความรวมมือ หากมัสยิดไหนจัดละหมาดก็ขอให้มีมาตรการความปลอดภัยเข้ม
98441390_3130539883728118_7558215990744449024_n99054122_10158077410995552_3387990436399284224_n
และให้ชาวมุสลิมแต่ละบ้านจัดละหมาดกันเองภายในครอบครัว ทำให้มัสยิดส่วนใหญ่ในจ.นครศรีธรรมราชประกาศงดละหมาดอิดิ้ลฟิตรีที่มัสยิด ทำให้พี่น้องมุสลิมแต่ละครอบครัวจัดละหมาดกันเองที่บ้านกันอย่างคักคักและอบอุ่นบ้านใครบ้านมันก่อนรับประทานอาหารร่วมกันและพบปะสังสรรค์กันในญาติพี่น้องเนื่องในเทศกาลฮารีรายอดังกล่าว
ประกาศไตปลา141296

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0