ดีเดย์ 1 มิ.ย. 63‼️คลายล็อก เฟส 3

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

⚠️ ดีเดย์ 1 มิ.ย. 63‼️คลายล็อก เฟส 3
424054
🔺️ลดเวลาเคอร์ฟิวเป็น 5 ทุ่ม ถึง ตี 3
🔺️ผ่อนผันให้ใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา
🔺️ขยายเวลาเปิดห้างได้ถึง 3 ทุ่ม
🔺️ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เฉพาะการปฏิบัติงานเท่าที่จำเป็น แจกอาหาร
🔺️เปิดศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม หรือสถานที่จัดนิทรรศการ จัดงานขนาดไม่เกิน 2 หมื่นตารางเมตร เปิดได้ถึงเวลา 3 ทุ่ม
🔺️เปิดสนามพระ ศูนย์พระเครื่อง แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม
🔺️เปิดร้านเสริมสวย โดยให้บริการไม่เกินคนละ 2 ชม.
🔺️เปิดคลินิกเวชกรรมเสริมความงาม
ประกาศไตปลา141297
🔺️เปิดสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (เว้นการอบตัวและนวดบริเวณใบหน้า)
🔺️เปิดสถานที่ออกกำลังกายฟิตเนส (งดการอบตัว)
🔺️เปิดสนามกีฬา เพื่อออกกำลังกายหรือซ้อมกีฬา โดยไม่มีการแข่งขัน
🔺️เปิดสถาบันลีลาศหรือสอนลีลาศ
🔺️เปิดสระน้ำเพื่อเล่นกีฬาทางน้ำ
🔺️เปิดโรงภาพยนตร์ ผู้ร่วมกิจกรรมไม่เกิน 200 คน
🔺️เปิดสวนสัตว์ หรือสถานที่จัดแสดงสัตว์
🔺️ผ่อนผันการเดินทางข้ามจังหวัด (เท่าที่จำเป็น)
โพส141296

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0