สภาทนายความภาค 8 จัดติวเข้มให้ความรู้กฎหมายโรคติดต่อและวิธีการป้องกันโควิดแก่ครูสอนศาสนาอิสลาม

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

DSC_9638DSC_9655
เมื่อเช้า 2 มิ.ย. ณ มัสยิดซอลาฮุดดีน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช นายลือชา เปี่ยมสุวรรณ กก.สภาทนายความภาค 8 เป็นประธานเปิดโครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนเกี่ยวกับเรื่อง พ.ร.บ.การควบคุมโรคติดต่อ พ.ศ.2558 และวิธีการป้องกันตัวให้ปลอดภัยจากโรคโควิด-19 โดยมีบรรดามุสลิมและมุสลิมะฮฺซึ่งเป็นครูสอนศาสนาอิสลามเข้าร่วมอบรมอย่างพร้อมเพรียง
DSC_9650DSC_9641
ซึ่งมีนายมนัส พงศ์ยี่หล้า ที่ปรึกษาสภาทนายความจ.นครศรีธรรมราช กล่าวรายงานถึงโครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายในครั้งนี้เป็นโครงการหนึ่งในโครงการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย สภาทนายความ โดยเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี2536 จนถึงปัจจุบัน เป็นโครงการที่ได้รับการตอบสนองจากประชาชนเป็นจำนวนมาก
DSC_9635ส่งทั่วไทย
สำหรับการจัดอบรมสัมมนาในครั้งนี้จะเป็นการให้ความรู้ด้านกฎหมาย พ.ร.บ.การควบคุมโรคติดต่อ พ.ศ.2558จากนายลือชา เปี่ยมสุวรรณ กก.สภาทนายความภาค8และกาให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวป้องกันให้ปลอดภัยจากโรคโควิด-19 จากนายอนันท์ พรหมนินและนายอุดมชัย สายสาระ นักวิชาการชำนาญการสาธารณสุขจ.นครศรีธรรมราชและวิธีการป้องกันโรคระบาดตามวิถีของชาวมุสลิม จากวิทยากร อ.มุสตอฟา โอกฤษ ซึ่งหลังจากการอบรมในครั้งนี้จะทำให้ครูสอนศาสนาอิสลามจะได้นำความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่สอนนักเรียนในชั้นเรียนต่างๆต่อไป.
ประกาศไตปลาโพส

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0