เปิดประตูต้อนรับการท่องเที่ยวสู่นครศรีธรรมราช เสวนา “เปิดฟ้า เที่ยวนครแห่งอารยธรรม นครศรีธรรมราช” วันเสาร์ ที่ 4 กรกฎาคม 2563

นครศรีธรรมราช นครแห่งอารยธรรม
ขอเชิญทุกท่านเปิดประตูต้อนรับการท่องเที่ยวสู่นครศรีธรรมราช
เสวนา “เปิดฟ้า เที่ยวนครแห่งอารยธรรม นครศรีธรรมราช”
วันเสาร์ ที่ 4 กรกฎาคม 2563 เวลา 17:00 น.
ณ สวนศรีธรรมาโศกราช
#นครน่าเที่ยว นครปลอดภัย นครสะอาด สู่มาตรฐาน SHA
.
:: เปิดประตูสู่นครแห่งอารยธรรม
โดย นายศิริพัฒ พัฒกุล
ผู้ว่าราชการ
จังหวัดนครศรีธรรมราช
.
:: เที่ยวไทย
ให้หายคิดถึง
โดย นายนพดล ภาคพรต รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
.
:: มิติใหม่ท่องเที่ยวไทย
อย่างยั่งยืน
โดย อิทธิฤทธิ์ กิ่งเล็ก
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
เสวนา
:: พร้อมรับ พร้อมให้
พร้อมบริการ
โดย ณัฐวรรธน์​ อมรวานิชย์
ประธานชมรมโรงแรม
จังหวัดนครศรีธรรมราช
.
+++ กิจกรรมเปิดชุมชุนท่องเที่ยว และเส้นท่องเที่ยวใหม่ “สามล้อมชวนชิล”
.
ชมผ่าน Facebook Live >> TAT : Nakhon Si Thammarat + Phatthalung
https://www.facebook.com/TAT.NST
โพส141297ส่งทั่วไทยประกาศไตปลา