ปิดสี่แยกนาพรุ 3 เดือน เพื่อเปลี่ยนผิวจราจรเป็นคอนกรีต 22 มิถุนายน เป็นต้นไป

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราช ที่ 1 ปิดสี่แยกนาพรุ 3 เดือน เพื่อเปลี่ยนผิวจราจรเป็นคอนกรีต
103453563_4017008518370735_5678745781697131_o
แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราช ที่ 1 ปิดสี่แยกนาพรุ 3 เดือน เพื่อเปลี่ยนผิวจราจรเป็นคอนกรีต โดยปรับการจราจรให้รถผ่านได้ในลักษณะวงเวียนตามจุดกลับรถทั้งสี่ด้าน
81950333_4016868955051358_3553079553385587300_o103085398_4016869508384636_6996723328644930138_n
วันนี้(16 มิ.ย.63)ที่แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1 นายสมัคร เลือดวงหัด ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครศรีธรรมราช ที่ 1 ประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้รับทราบการดำเนินโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 403 ตอนนครศรีธรรมราช – เสาธง ระหว่าง กม.6+650 – กม.8+150 โดยจะมีการปิดจุดตัดสี่แยกนาพรุ อ.พระพรหม เป็นระยะเวลา 3 เดือน เพื่อปรับปรุงผิวจราจรบริเวณสี่แยก จากแอสฟัลติกท์หรือลาดยาง เป็นผิวทางคอนกรีต เนื่องจากพื้นผิวจราจรมีความชำรุดเสียหายบ่อยจากการที่รถบรรทุกหนักกดทับขณะจอดติดไฟแดง
103535422_4016868761718044_3633019015991801630_o103578253_4016869125051341_8928856778690558055_o
นายสมัคร เลือดวงหัด ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครศรีธรรมราช ที่ 1 กล่าวว่า แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1 ได้มีโครงการเปลี่ยนผิวจราจรจากแอสฟัลติกท์เป็นผิวคอนกรีต ตามทางแยกต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพยืดอายุการใช้งานและความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ซึ่งได้ดำเนินการไปแล้วหลายทางแยกแล้ว แต่ในส่วนของสี่แยกนาพรุ จะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป รวมระยะเวลา 3 เดือน เพื่อให้ผู้รับจ้างได้ดำเนินงานตามระยะเวลาของสัญญาจ้าง โดยจะมีการจัดการจราจรที่สี่แยกในลักษณะวงเวียน ได้แก่ รถที่ไปจากสี่แยกหัวถนน หรือถนนหมายเลข 403 หากต้องการไปร่อนพิบูลย์หรือทุ่งสง ต้องเลี้ยวซ้ายที่สี่แยกนาพรุเข้าถนน 4103 (ทางไปแยกจังหูน)แล้วกลับรถเข้าถนน 4103 อีกครั้งจากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าถนน 403 ไปร่อนพิบูลย์ได้ตามปกติ หากต้องการไปสี่แยกเบญจมเมื่อกลับรถแล้วสามารถขึ้นสะพานข้ามแยกได้เลย
103475887_4016869278384659_6368307444983997838_oประกาศไตปลา
เช่นเดียวกับรถที่มาจากร่อนพิบูลย์ทางถนนหมายเลข 403 หากต้องการไปสี่แยกหัวถนน ต้องเลี้ยวซ้ายที่สี่แยกนาพรุเข้าถนนสายเบญจม หรือหมายเลข 4103 ไปกลับรถก่อนถึงทางเข้าศูนย์ราชการนาสาร แล้วเลี้ยวซ้ายที่สี่แยกนาพรุเข้าสู่ถนนหมายเลข 403 ตรงไปแยกหัวถนน แต่หากต้องการไปแยกจังหูน เมื่อกลับรถแล้วสามารถขึ้นสะพานข้ามแยกตรงไปได้เช่นกัน สำหรับรถที่มาจากแยกเบญจมหรือรถที่มาจากแยกจังหูนหากต้องการตรงไปทั้งสองฝั่งสามารถขับขึ้นสะพานข้ามแยกได้ตามปกติ แต่หากรถที่มาจากสี่แยกเบญจม ต้องการไปร่อนพิบูลย์ หรือมาจากแยกจังหูน ต้องการไปสี่แยกหัวถนน ก็ต้องไปกลับรถตามที่กำหนดเช่นกัน
โพส141297
ซึ่งการจัดการจราจรในลักษณะวงเวียนดังกล่าวจะทำให้รถที่บริเวณสี่แยกนาพรุ ไม่มีการสะสม แต่รถจะไปสะสมบ้างที่บริเวณจุดกลับรถทั้งสี่จุดโดยเฉพาะช่วงชั่วโมงเร่งด่วน ดังนั้น จึงขอความร่วมมือผู้ใช้รถใช้ถนนให้ปฏิบัติตามกฎจราจรและเดินทางตามป้ายแนะนำด้วย เพื่อจะทำให้การเดินทางไปสู่จุดหมายได้อย่างปลอดภัย ส่วนกลางคืนจะมีการติดตั้งไฟส่องสว่างตามจุดต่าง ๆ เพิ่มขึ้นด้วย อย่างไรก็ตามแขวงทางหลวงจะพยายามจัดการจราจรให้กระทบกับผู้ใช้รถใช้ถนนน้อยที่สุด และมีความปลอดภัยมากที่สุด..

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0