โรงเรียนมัธยมยานากาวา เตรียมความพร้อมต้อนรับเปิดเทอม

254461254460
นายณรงค์ สุทธิภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมยานากาวา ชี้แจงการดำเนินการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ทั้งนี้หลังจากที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ทางโรงเรียนได้มีการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 กรกฎาคม 2563 โดยกำหนดให้มีจุดคัดกรองเพื่อตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าห้องเรียน บริการจัดวางเจลแอลกอฮอล์ เตรียมหน้ากากอนามัยให้แก่นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน
254455254454
สำหรับการเว้นระยะห่างทางสังคม ได้กำหนดจำนวนนักเรียนห้องละไม่เกิน 20 คน โดยก่อนหน้านี้มีการประสานกับผู้ปกครองให้นักเรียนเตรียมเฟสชิวมาอย่างน้อยคนละ 1 ใบ เตรียมภาชนะในการรับประทานอาหารห้ามใช้ร่วมกับผู้อื่น และเก็บข้อมูลการเดินทางของนักเรียนในช่วงระยะเวลาปิดภาคเรียน
ขอให้ผู้ปกครองและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง มั่นใจในมาตรการความพร้อมในการดูแลนักเรียนของโรงเรียนมัธยมยานากาวา
254453254456254457254459
ประกาศไตปลาโพส