จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกอบพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือฯ และโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกอบพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือฯ และโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ และถวายเป็นพระราชกุศล วันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2563
106911612_4091199587618294_722443532086078886_o107044733_4091207480950838_5163746070070920135_o
วันนี้(๓ ก.ค. ๖๓) ที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานประกอบพิธีไถ่ชีวิตโค – กระบือเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พร้อมเปิดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันประสูติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 4 กรกฎาคม 2563 โดยมีนายสุเมธ เมธศาสตร์ ปศุสัตว์เขต 8 นายไสว เขียวจันทร์ ที่ปรึกษาอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายพงษ์พันธ์ ธรรมา ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์ธนวัฒน์ พันธุ์สนิท ผู้อำนวยการสำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าหน่วยงานสังกัดกรมปศุสัตว์ ผู้แทนหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่ เข้าร่วมพิธีพร้อมเพรียงกัน
106044417_4091207080950878_6789677615400766102_o106539921_4091210230950563_2498314328541202639_o
สำหรับพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก มีเป้าหมายดำเนินการทั่วประเทศ จำนวน ๔,๙๑๐ ตัว
ซึ่งในส่วนของจังหวัดนครศรีธรรมราช มีเป้าหมายจะดำเนินการไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน ๕๖ ตัว เพื่อนำไปส่งเสริมอาชีพให้กับเกษตรกร ตามหลักเกณฑ์ของโครงการฯ และได้รับความสนใจจากผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุนตามโครงการฯ ได้รับสัตว์ จำนวน ๖๒ ตัว ประกอบด้วย โค ๖๑ ตัว และ กระบือ ๑ ตัว โดยการประกอบพิธีในครั้งนี้มีการมอบเอกสารสิทธิ์ จำนวน 9 ราย และมอบสัญญายืมโค-กระบือ จำนวน 13 รายแก่เกษตรกรในโครงการฯ อย่างไรก็ตาม จากการดำเนินงานตามโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริในพื้นที่แล้ว จำนวน 17 อำเภอ จำนวนทั้งสิ้น 856 ตัว ประกอบด้วย แม่โค จำนวน 850 ตัว และแม่กระบือ จำนวน 6 ตัว
106699597_4091207497617503_8310078739293854790_o106717509_4091195744285345_3327938574451455211_o
จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งกรมปศุสัตว์ โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้กำหนดจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี วันที่ ๔ กรกฎาคม 2563
โพสส่งทั่วไทย
โดยภายในบริเวณงานได้จัดให้มีกิจกรรม ประกอบด้วย การบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมว การบริการผ่าตัดทำหมัน และการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า แก่ประชาชนและเจ้าของสัตว์เลี้ยง เป็นต้น โดยมีเป้าหมายจะทำการผ่าตัดทำหมัน ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้ได้อย่างน้อย ๑๒,๐๐๐ ตัวทั่วประเทศ ///////// อุไรวรรณ/ข่าว
พรรณี/ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช 3 กรกฎาคม 2563

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0