จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดงานเปิดฟ้าเที่ยวนครแห่งอารยธรรม นครศรีธรรมราช

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดงานเปิดฟ้าเที่ยวนครแห่งอารยธรรม นครศรีธรรมราช เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ สร้างรายได้แก่ชุมชน คาดช่วงหยุดยาว 4-7 กรกฎาคม เงินสะพัด กว่า 300 ล้านบาท
832691
เย็นวันนี้(4 ก.ค.63) ที่สวนศรีธรรมาโศกราช อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมด้วยนาย ช โชคชัย คำแหง นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว และนายสมพงษ์ มากมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ 23 อำเภอ ผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงาน หัวหน้าองค์กร และผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่เข้าร่วมงานเปิดฟ้าเที่ยวนครแห่งอารยธรรม นครศรีธรรมราช ซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครศรีธรรมราช ร่วมกับภาคีความร่วมมือภาครัฐและเอกชนกำหนดจัดขึ้น เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ โดยกำหนดจัดกิจกรรม ขึ้น 3 กิจกรรม ประกอบด้วย การเสวนา เปิดฟ้าเที่ยวนครแห่งอารยธรรม นครศรีธรรมราช
832692
โดยมีผู้ร่วมเสวนา ประกอบด้วย นายศิริพัฒ พัฒกุลผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ในประเด็นมาตรการการพิชิต COVID 19 และเน้นมาตรการความปลอดภัย ความสะอาด ตามมาตรฐาน SHA เพื่อสร้างบรรทัดฐานใหม่การให้บริการด้านการท่องเที่ยว เน้นความสะอาด ปลอดภัย เป็นหัวใจหลัก ซึ่งมีความพร้อมที่จะเปิดการท่องเที่ยวอย่างไม่ประมาท ,นายอิทธิฤทธิ์ กิ่งเล็ก ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ในประเด็นการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน หลังเจอวิกฤติ COVID 19 ทุกอย่างคืนสู่ความสมดุลอีกครั้ง หันมาดูแลใส่ใจตัวเองและสิ่งแวดล้อม ,นายนภดล ภาคพรต รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท) ในประเด็นเที่ยวไทยให้หายคิดถึง เที่ยวปันสุข ตามนโยบายรัฐบาลใช้มาตรการกระตุ้นไทยเที่ยวไทย ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเป็นต้นไป เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเดินทางในประเทศและสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว เรียกได้ว่าเป็นการท่องเที่ยววิถีใหม่ (New Norm)
832693
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะเร่งด่วน 3 เดือนตั้งแต่กรกฎาคม-ตุลาคมนี้ เป็นโครงการกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวข้ามจังหวัด 2 โครงการ คือ “โครงการเราเที่ยวด้วยกัน”และโครงการ “โครงการกำลังใจ” และนายณัฐวรรธน์ อมรวาณิชย์ ประธานชมรมโรงแรม จังหวัดนครศรีธรรมราช ในประเด็นความพร้อมรับ พร้อมให้ พร้อมใจบริการ รองรับนักท่องเที่ยว ทั้งด้านที่พักและด้านอาหาร ที่ถูกสุขลักษณะ เน้นความสะอาดและปลอดภัยเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว ซึ่งในจังหวัดนครศรีธรรมราชโรงแรมมากกว่า 10,300 ห้อง ตอนนี้เปิดให้บริการมากกว่าร้อยละ 90 การจัดกิจกรรมคิดถึงชุมชนท่องเที่ยวจัดให้มีอาหารดี ของชุมชนท่องเที่ยว 20 ชุมชน อาทิ ชุมชนท่องเที่ยวท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อ่าวเตล็ด มียำสาหร่ายข้อ ปลาหมึกยัดไส้สาหร่ายข้อ แกงส้มชะครามไข่กุ้งสด เป็นต้น รวมทั้งการจัดกิจกรรมสามล้อชวนชิล Safety City Tour เพื่อเป็นรางวัลพิเศษให้กับผู้มาพักแรมในจังหวัดนครศรีธรรมราชในช่วงเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2563 ด้วย
832695
โอกาสนี้นายนภดล ภาคพรต รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท)ได้มอบตราสัญลักษณ์ให้กับสถานประกอบการที่ผ่านโครงการยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย หรือ SHA ในจังหวัดนครศรีธรรมราช และ จังหวัดพัทลุง รวม 10 ราย ประกอบด้วย โรงแรมปุระนคร โรงแรมเมืองลิกอร์ โรงแรมเดอะพีค บูติก โรงแรม ฮ๊อป อินน์ นครศรีธรรมราช ชลนภารีสอร์ท ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า นครศรีธรรมราช อิมเพลส ทราเวล โรงแรมหาดทองรีสอร์ท โรงแรมเดอะเซ็นทริส พัทลุง และโรงแรมศิวารอยัลพัทลุง
832695

832694
นอกจากนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครศรีธรรมราช ยังกำหนดให้มีกิจกรรมท่องเที่ยวไหว้พระสุขกาย สุขใจ สไตล์ New Normal : นั่งรถไฟ ไปร่วมบุญในจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2563 เส้นทางสถานีรถไฟทุ่งสง-สถานีพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ ณ วัดธาตุน้อย รับประทานอาหารเที่ยง (เขาเหมน)เยี่ยมชมการย่างขนมโบราณ แปะโอ่ง เดินเที่ยวตลาดจันดี และกิจกรรมชิมกาแฟโบราณ ณ ร้านโกฉิ้งด้วย อย่างไรก็ตามจากการสำรวจข้อมูลในเบื้องต้นพบทาง ททท.สำนักงานนครศรีธรรมราช ได้คาดการณ์สถานการณ์ท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลและวันหยุดยาว ช่วงวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ระหว่างวันที่ 4-7 กรกฎาคม 2563 พบว่า ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม มีอัตราการเข้าพักเฉลี่ย ประมาณ 68-70 เปอร์เซ็นต์ โดยมียอดผู้มาเยือนนครศรีธรรมราช ประมาณ 80,000 คน ส่งผลให้มีรายได้เฉลี่ยในพื้นที่ประมาณ 324 ล้านบาท
ประกาศไตปลา

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0