เมืองคอน จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณวันสำคัญของชาติไทย

เมืองคอน จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณวันสำคัญของชาติไทย
28524182852421
วันที่ 10 ก.ค. 63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณศาลาชุมชนบ้านทวดทอง ตรงข้ามโรงเรียนบ้านทวดทองระดับประถมศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานประกอบกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 และกิจกรรมปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษา ประจำปี 2563 ซึ่งจัดโดยศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับศูนย์ควบคุมปัจจัยเสี่ยงจังหวัดนครศรีธรรมราช และภาคีเครือข่ายจังหวัดนครศรีธรรมราช กำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ” นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมในพื้นที่อำเภอต่างๆ เช่น ที่วัดหัวลำภู ตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร มีนายไตรรัตน์ ไชยรัตน์ ปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธาน อำเภอพรหมคีรี มีพันเอกอนุสรณ์ โออุไร รองเสนาธิการกองทัพภาค 4เป็นประธาน และที่อำเภอลานสกา มีนายวีรศักดิ์ บัวศรี นายอำเภอลานสกา เป็นประธานในพิธี
28524202852422
ทั้งนี้เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 11 กรกฎาคม 2563 และกิจกรรมปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษา ประจำปี 2563 เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การประกอบพิธีกล่าวคำปฏิญาณ เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย ,การประกอบพิธีกล่าวคำปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษา ประจำปี 2563 เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ,การประกอบพิธีมอบพันธุ์พืชผัก และปลาดุกแก่ประชาชน ,การแนะนำหลักการดำเนินชีวิตโดยนำหลักเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนกับชุมชนคนสู้เหล้า ,การจัดเสวนาคนหัวใจเพชรสู้การเปลี่ยนแปลงของชีวิต รวมทั้งกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดชุมชนบ้านทวดทอง
2852419ส่งทั่วไทย