เกษตรเมืองคอนตรวจดอกเกสรทุเรียนเน้นคุณภาพก่อนออกสู่ตลาด

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

1594724655728
นายนิพนธ์ สุขสะอาด เกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเกษตรอำเภอท่าศาลา ลงพื้นที่ “สวนสายรุ้ง” ของนายเกรียงศักดิ์ เทพรัตน์ หมู่ที่ 3 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นสมาชิกแปลงใหญ่ทุเรียนนอกฤดูตำบลตลิ่งชัน เพื่อสำรวจและเตรียมความพร้อมของแปลงทุเรียนในการประชาสัมพันธ์ การผลิตทุเรียนคุณภาพ และส่งเสริมการผสมเกสรทุเรียนเพื่อเพิ่มผลผลิตให้กับเกษตรกร
1594724671267
โดยจะจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผสมดอกทุเรียน ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 เวลา16.30 น.เป็นต้นไป โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นายศิริพัฒ พัฒกุล เป็นประธานการสาธิตการปัดดอกทุเรียน
ประกาศไตปลา
ซึ่งการผสมเกสรทุเรียนเกษตรกรจะได้รับประโยชน์หลายอย่าง เช่น สามารถกำหนดตำแหน่งการติดผลตามกิ่งที่มีขนาดใหญ่ หรือกิ่งที่อยู่ในระดับต่ำได้ ช่วยให้ทุเรียนติดผลดีขึ้น เกษตรกรสามารถกำหนดวันเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ เก็บเกี่ยวง่าย ผลทุเรียนแก่ใกล้เคียงกัน รูปทรงผลสวยงาม พูเต็มเกือบทุกพู น้ำหนักและขนาดผลดี เกษตรกรได้รับผลผลิตทุเรียนมากขึ้น ผลผลิตทุเรียนจะเป็นที่ต้องการของตลาด และลูกค้าสามารถจะสั่งจอง ซื้อ-ขายทุเรียนล่วงหน้าได้ ช่วยแก้ปัญหาการตัดทุเรียนอ่อนได้อีกทางหนึ่ง

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0