ป่าประผืนใหญ่ที่สุดในโลก” “วันประแตก” ที่นบพิตำ เมืองคอน

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

2065264
ป่าประผืนใหญ่ที่สุดในโลก” “วันประแตก” วันที่ 13 สิงหาคม 2562 ณ หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขานันที่ 5 (ห้วยเลข) หมู่ที่ 8 บ้านทับน้ำเต้า ตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชร่วมร่วมกับอำเภอนบพิตำ อุทยานแห่งชาติเขานัน สกสว.หน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน ประชาชนและภาคีต่างๆ ในการกิจกรรมในวันลูกประแตก ประจำปี 2562

2065285
ได้มีพิธีเปิดป่าประตามสมัยโบราณและต่อจากนั้นทำพิธีบวชป่าประ มีการปลูกต้นประ หลังจากนั้นด้ทดสอบเส้นทางท่องเที่ยวป่าประสู่ชุมชน ด้เดเวทีเสวนา “ป่าประผืนใหญ่ที่สุดในโลก: วิถีชุมชนดั้งเดิมช่วยดูแล”มีการจัดกิจกรรมนิทรรศการลักษณะทางชีววิทยา ความหลากหลายทางพันธุกรรม และรูปแบบการกระจายพันธุ์ของต้นประในพื้นที่ ภูมินิเวศวิถีป่าประของอำเภอนบพิตำและก็เป็น กระบวนการสร้างคุณค่าจากป่าประ ด้วยงานศิลปะและออกแบบแบบมีส่วนร่วมของชุมชน ด้วย การจัดการโซ่อุปทานประและผลิตภัณฑ์ประ องค์ประกอบทางโภชนาการ และการจัดการวัตถุดิบต้นน้ำของเมล็ดประสด ให้เหมาะสมต่อการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ทางอาหารให้มีมูลค่าเพิ่ม ในพื้นที่ ต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์การมูลค่าเพิ่มจากเมล็ดประให้เป็นสินค้าเอกลักษณ์ประจำพื้นที่อำเภอนบพิตำ เพื่อในการพัฒนากระบวนการผลิตลูกประ และได้ผลิตเครื่องกะเทาะเลือกลูกประและเครื่องหั่นเมล็ดประให้ทันสมัยขึ้น
2064800
อีกอย่างหนี่งช่วยการประเมินศักยภาพการท่องเที่ยวเพื่อยกระดับการท่องเที่ยวชุมชน อำเภอนบพิตำ สู่มาตรฐานการท่องเที่ยวชุมชนให้ก้าวหน้า ต่อการในการพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและผจญภัย โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนการสร้างสรรค์การรำโทนนกพิทิดเพื่อสื่อสารและส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน ตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ การประกวด/สาธิต – การวาดรูปป่าประ ระดับนักเรียนประถมศึกษา มัธยมศึกษา และประชาชนทั่วไป – การถ่ายรูปความหลากหลายทางชีวภาพป่าประ และแหล่งท่องเที่ยว ระดับนักเรียนประถมศึกษา มัธยมศึกษา และประชาชนทั่วไป -การแข่งขันเก็บลูกประ – การสาธิตหุงข้าวกระบอกไม้ไผ่ – การแข่งขันตำน้ำพริกประ – การแข่งขันตำน้ำพริกเป็นอาหารพื้นบ้าน
2064779
2064796
2064802
2064832
2065074
2065077
2066556
2066557
2066554

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0