เมืองคอนเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผสมดอกทุเรียน เพื่อยกระดับคุณภาพผลผลิตทุเรียนแปลงใหญ่

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 ณ สวนสายรุ้ง หมู่ที่ 3 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอท่าศาลา นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ระดับจังหวัด นายอำเภอท่าศาลา ภาคเอกชน ผู้นำท้องถิ่น และเกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่ทุเรียนนอกฤดู ตำบลตลิ่งชัน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผสมดอกทุเรียน เพื่อพัฒนายกระดับคุณภาพผลผลิตทุเรียนแปลงใหญ่
718435718438
นายนิพนธ์ สุขสะอาด เกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า การจัดกิจกรรมผสมดอกทุเรียนในครั้งนี้ เพื่อสร้างการรับรู้ด้านวิชาการ การถ่ายทอดเทคโนโลยี และภูมิปัญญาการผสมดอกทุเรียน โดยการใช้แปรงขนอ่อนปัดดอกที่กำลังบาน ในช่วงเวลาที่เหมาะสม คือช่วงเวลา 19.00-21.00 น. เป็นเวลาที่เหมาะสม หลังจากวันที่ปัดดอก 110-120 วัน จะได้ผลผลิตทุเรียนคุณภาพ ผลรูปทรงสวย พูเต็ม เนื้อหนา เมล็ดลีบ และสามารถกำหนดวันตัดผลได้อย่างแม่นยำ เป็นการพัฒนาคุณภาพ และเพิ่มมูลค่าผลผลิตทุเรียนให้สูงขึ้น
718439718442
นายเกรียงศักดิ์ เทพรัตน์ เจ้าของสวนสายรุ้ง สมาชิกแปลงใหญ่ทุเรียนนอกฤดู ตำบลตลิ่งชัน กล่าวว่า ต้องขอขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ที่ให้เกียรติ และให้กำลังใจเกษตรกร และขอบคุณเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช และทีมงานที่นำพาเอาสิ่งดีๆมาสู่พี่น้องเกษตรกร คาดว่าเกษตรกรจะได้นำเอาองค์ความรู้นี้ไปใช้ขยายผลกันมากขึ้น
718444718445
ประกาศไตปลาโพส

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0