ผู้ว่าเมืองคอน พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ จิบน้ำชายามเช้า ณ อำเภอท่าศาลา

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

865706865711
วันนี้ (27 ก.ค.63) กิจกรรมจิบน้ำชาสัญจร ครั้งที่ 14 เมื่อเวลา 06.30 น. ณ ร้านพี่แหลม หมู่ที่ 1 ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมจิบน้ำชาสัญจร ครั้งที่ 14 พร้อมด้วย นายสุพงษ์วิณัย ชูยก นายอำเภอท่าศาลา นายอภินันท์ เชาวลิต นายก อบต.ท่าศาลา นายแพทย์กิตติ  รัตนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าศาลา นางอวยพรศรี เชาวลิต สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เขตอำเภอท่าศาลา ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน พี่น้องประชาชน จำนวนกว่า 300 คน ซึ่งได้รับการตอบรับด้วยดีจากส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่อำเภอท่าศาลา
865719865708
สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมจิบน้ำชาสัญจร ครั้งที่ 14 ซึ่งได้หมุนเวียนกันไปแต่ละหมู่บ้าน เพื่อสร้างความสามัคคี ความสัมพันธ์อันดี ระหว่างชุมชนกับชุมชน ซึ่งกิจกรรมสภากาแฟยามเช้า ได้มีบรรดาหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มพลังมวลชน รวมทั้งประชาชนกลุ่มต่างๆ ในพื้นที่ อ.ท่าศาลา ต่างมานั่งจิบน้ำชาพูดคุยแลกเปลี่ยนในวงล้อมอย่างเป็นกันเอง เสมือนในอดีตที่ผ่านมา ในวงล้อมต่างสับเปลี่ยนหมุนเวียนพูดคุยในเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ อ.ท่าศาลา เพื่อการพัฒนา อ.ท่าศาลา ให้สมกับคำขวัญ ที่ว่า “ ท่าศาลา เมืองน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก ”
865717865718
ซึ่งทุกคนทุกภาคส่วนต้องมีการพูดคุยกัน สื่อสารกัน มีอะไรต้องช่วยกัน ต้องลดกำแพงระหว่างกันลง อย่าคิดว่าเรื่องนี้เรื่องนั้นเป็นของหน่วยงานนี้หน่วยงานนั้น ไม่ใช่เรื่องของเรา ไม่ใช่เรื่องของตัวเอง แต่ทุกคนต้องช่วยกัน ทุกคนต้องรู้จักหน้าที่ของตัวเอง และร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาท่องเที่ยวหลังจากโรคระบาด COVID-19 จะหายไปจากโลกนี้ในช่วงธันวาคม 2020 เพื่อร่วมกันพัฒนาเมืองนครศรีธรรมราชของเราให้เจริญรุ่งเรือง สมเป็นนครแห่งอารยธรรม ตามที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้กล่าวไว้
ประกาศไตปลา

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0