อุทยานแห่งชาติเขาหลวง ปิดการท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติเขาหลวง เป็นการชั่วคราว 6 แห่ง

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

อุทยานแห่งชาติเขาหลวง ปิดการท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติเขาหลวง เป็นการชั่วคราว 6 แห่ง
439996
นายวิกรานต์ ทั่วด้าว หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาหลวง เปิดเผยว่า อุทยานแห่งชาติเขาหลวง จังหวัดนครศรีธรมราช ได้ออกประกาศปิดการท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติเขาหลวง เป็นการชั่วคราว
439997
เนื่องจากได้มีฝนตกหนักและตกกระจาย ลมกระโชกแรง ทั่วพื้นที่ในอุทยานแห่งชาติเขาหลวง ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคมคม 2563 ทำให้ต้นไม้โค่นล้มทับเส้นทาง และเกิดน้ำไหลหลากบริเวณน้ำตก ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวจึงปิดการท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติเขาหลวง เป็นการชั่วคราว ในวันที่ 3 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2563 ในแหล่งท่องเที่ยวดังต่อไปนี้
439998
1) แหล่งท่องเที่ยวน้ำตกกะโรม หมู่ที่ 4 ตำบลเขาแก้ว อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช
2) แหล่งท่องเที่ยวน้ำตกพรหมโลก หมู่ที่ 5 ตำบลพรหมโลก อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช
3) แหล่งท่องเที่ยวน้ำตกอ้ายเขียว หมู่ที่ 5 ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช
4) แหล่งท่องเที่ยวน้ำตกกรุงชิง หมู่ที่ 3 ตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช
5) แหล่งท่องเที่ยวน้ำตกท่าแพ หมู่ที่ 14 ตำบลช้างกลาง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
6) แหล่งท่องเที่ยวน้ำตกเหนือฟ้า หมู่ที่ 7 ตำบลพิปูน อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประกาศ ณ วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2563
ติดต่อ : 075 300 494 , 075 300 495 ที่ทำการอุทยานแห่งชาติเขาหลวง..///
439999
ประกาศไตปลา

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0