พิธีเปิดมหกรรมครอบครัวฟันดี อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2562 ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 ศูนย์การค้าเซนทรัล พลาซา นครศรีธรรมราช

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

444950
วันนี้ (16 ส.ค.62) ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 ศูนย์การค้าเซนทรัล พลาซา นครศรีธรรมราช กลุ่มงานทันตกรรมโรงพยาบาลพระพรหม ร่วมกับ เครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดี อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรม..มหกรรม..ครอบครัวฟันดี อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2562
444951
โดยมีนายศิริพงศ์ ศรีพยางค์ นายอำเภอพระพรหม นายพยงค์ สงวนถ้อย นายกเทศบาลตำบลนาสาร นางจิตรา ศรีพิบูลย์ นายก อบต.ท้ายสำเภา นายอนุศักดิ์ แก้วโสภาค รองนายกอบต.ท้ายสำเภา นพ.พิศาล ถาวรวงษ์ ผอ.รพ.พระพรหม นายวินัย วาหลวง สาธารณสุขอำเภอพระพรหม นางปาริฉัตร ถาวรวงษ์ หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม และทันตบุคลากร จากหลายโรงพยาบาลในจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีเปิดงานในครั้งนี้
444952
กลุ่มงานทันตกรรมโรงพยาบาลพระพรหม ได้ตระหนักถึงงานอนามัยแม่ และเด็กในทุกๆ ด้าน ประกอบกับเด็กในช่วงปฐมวัย 3 – 5 ปี เป็นช่วงที่มีอัตราการเกิดโรคฟันผุเพิ่มขึ้นได้อย่างรวดเร็ว อันเนื่องมาจากปัจจัยหลายๆ ด้านได้แก่ พฤติกรรมการบริโภคอาหาร และพฤติกรรมการดูแลทันตสุขภาพ ความรู้ความเข้าใจ และทัศนคติ ต่อการดูแลฟันของผู้ปกครอง โรงพยาบาลพระพรหมจังหวัดนครศรีธรรมราช จึงได้ร่วมกับชุมชน และโรงพยาบาลของรัฐ กระตุ้นการดำเนินสุขภาพมาโดยตลอด กิจกรรมครอบครัวฟันดี เป็นอีกภารกิจหนึ่งที่เป็นการรณรงค์ เพื่อสร้างกระแสสังคมให้พ่อ แม่ ผู้ปกครอง และครู พี่เลี้ยงเด็ก ได้ให้ความสำคัญ และเอาใจใส่ดูแลอนามัยในช่องปาก ของบุตรหลาน และเด็กในปกครอง อีกทั้งเป็นการรวมพลัง ทันตบุคลากรเพื่อจัดกิจกรรมรณรงค์ในครั้งนี้
444959
444961

ซึ่งภายในงานมีการประกวดเต้นประกอบเพลงประกวดครอบครัวฟันดี/กิจกรรมรณรงค์เด็กคอนฟันดี/การประกวดเล่านิทาน และนิทรรศการเกี่ยวกับสุขภาพฟันดี ได้มีแนวคิดที่จะทำเรื่องของการสร้างกระแสสังคมเพื่อให้กลุ่มเด็กซึ่งมีปัญหาภาวะทันตสุขภาพได้เข้าถึง เรื่องของการดูแลสุขภาพช่องปาก ได้เป็นอย่างดี
444963
444957
444958
444965

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0