พป.นศ.๒ อบรมเข้มพัฒนาเขียนได้ลายมือสวย มุ่งเน้นลงสู่นักเรียน เขียนถูกต้องตามอักษรไทย

/สพป.นศ.๒ อบรมเข้มพัฒนาเขียนได้ลายมือสวย มุ่งเน้นลงสู่นักเรียน เขียนถูกต้องตามอักษรไทยแบบกระทรวงศึกษาธิการ
IMG_5933117099878_3164162940334428_8974186360724000180_o
เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายประหยัด สุขขี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ (ผอ.สพป.นศ.๒) เยี่ยมให้กำลังใจผู้เข้ารับการอบรมพัฒนาตามโครงการเขียนได้ลายมือสวย ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยมี ว่าที่ร้อยโท ดร.สุเวศ กลับศรี รอง ผอ.สพป.๒ นายสุนันท์ กลับขันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งสง ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมการอบรมพัฒนา พร้อมด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียน ครูจากโรงเรียนนำร่อง จำนวน ๑๐ โรง ทั้งสิ้น ๒๒๐ คนเข้าร่วมอบรมเป็นระยะเวลา ๓ วัน ระหว่างวันที่ ๖-๘ สิงหาคม ๒๕๖๓
117124515_3164173650333357_3966672033597088643_o117257498_3164167620333960_1431269733113519422_o
..**นายประหยัด สุขขี ผอ.สพป.นศ.๒ กล่าวว่า การดำเนินโครงการเขียนได้ลายมือสวย เป็นการสนองนโยบายและจุดเน้นพัฒนาทักษะการคัดลายมือของนักเรียนด้วยรูปแบบกระทรวงศึกษากับการเรียนการสอนภาษาไทย ซึ่งนับว่าผู้อำนวยการโรงเรียนและครูมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะภาษา ทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และ การเขียนแบบบูรณาการกันตลอดมา โดยเฉพาะในครั้งนี้จะเน้นการพัฒนาทักษะการเขียน การคัดลายมือด้วยรูปแบบกระทรวงศึกษาธิการ จึงกำหนดจัดอบรมพัฒนาผู้อำนวยการโรงเรียน และครู เพื่อฝึกทักษะการคัดลายมือให้สวยงามถูกต้อง และเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาจัดการเรียนรู้ทักษะ การคัดลายมือสำหรับนักเรียน คาดหวังให้เด็กนักเรียนสังกัด สพป.นศ.๒ ทุกคนมีลายมือสวยตามแบบอักษรไทยแบบกระทรวงศึกษาธิการมากที่สุด
ในประเทศไทย ต่อไป
IMG_5688ประกาศไตปลา