บุญสารทเดือนสิบ และงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช 11-20 กันยายน 2563 ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 ทุ่งท่าลาด

พร้อมจัดงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ และงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 11-20 กันยายน 2563 ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 ทุ่งท่าลาด
117645856_4304441149627469_2989159419142969600_o
วันนี้(18 ส.ค.63) เวลา 17.00 น. ที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย พล.ต.ต.สนธิชัย อาวัฒนกุลเทพ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช และนางพิชญ์สินี ทัศน์นิยม ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานนครศรีธรรมราช ร่วมกันแถลงข่าวการเตรียมความพร้อมการจัดงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบและงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2563 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-20 กันนายน 2563 ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสืบสานเอกลักษณ์วัฒนธรรมประเพณีจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อส่งเสริมความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพชนและความรักสามัคคีในหมู่คณะ และเพื่อสนับสนุนกิจกรรมกาชาดและหารายได้สำหรับใช้จ่ายในกิจการสาธารณกุศลต่าง ๆ มีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำภาคเอกชนและสื่อมวลชนทุกแขนงเข้าร่วมกิจกรรมเกือบ 200 คน
117418819_4304452139626370_7865839979047500476_o
นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า การจัดงานบุญสารทเดือนสิบปีนี้ จัดภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งก่อนหน้านี้จังหวัดได้มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้มาตรการดังกล่าวมาซึ่งก็เรียบร้อยดี ด้วยความร่วมือร่วมใจของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง มั่นใจว่าการจัดงานบุญสารทเดือนสิบปีนี้จะดีกว่าทุกปีที่ผ่านมา ซึ่งกิจกรรมต่าง ๆ ได้จัดมารวมไว้ในพื้นที่เดียวกันคือที่สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 ทุ่งท่าลาด สำหรับกิจกรรมที่เป็นไฮไลท์ของงานบุญสารทเดือนสิบคือ การประกวดหมฺรับ และขบวนแห่หมฺรับ ชิงหมฺรับทองคำพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 16 กันยายน 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
117655467_4304453002959617_2207783397922770329_o
โดยเริ่มปล่อยขบวนบริเวณศาลาประดู่หก ไปจนถึงวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร แบ่งการประกวดออกเป็น 3 ประเภท 1. ประเภทกลุ่มอำเภอ ประกอบด้วยอำเภอต่างๆ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ทั้ง 23 อำเภอ โดยแบ่งตามสภาพทางภูมิศาสตร์ จำนวน 5 กลุ่ม 2.ประเภทกลุ่มทั่วไป ประกอบด้วย องค์กรภาครัฐและเอกชน กลุ่มธุรกิจ ชมรม สมาคม ธนาคาร โรงแรม หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ 3.ประเภทกลุ่มสถานศึกษา ประกอบด้วย สถานศึกษาทุกระดับ ทั้งนี้ กลุ่มที่ชนะเลิศประเภทกลุ่มอำเภอ จะได้รับเงินรางวัลและหมฺรับทองคำพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำหรับกลุ่มอื่น ๆ จะได้รับโล่รางวัลพร้อมเงินรางวัลตามลำดับ นอกจากนี้มีรถหมฺรับโชว์ของ อบจ.นครศรีธรรมราช ร่วมสร้างสีสันด้วย โดยปีนี้จะจัดที่นั่งชมขบวนหมฺรับสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการให้ด้วย ซึ่งการการประกวดหมฺรับ และขบวนแห่หมฺรับ มีที่ทำการปกครองจังหวัด และเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เป็นเจ้าภาพหลัก
117730483_4304451476293103_6979894885517780498_o
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวด้วยว่า นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นอีกกิจกรรมสำคัญที่อยู่คู่งานประเพณีบุญสารเดือนสิบฯ คือการประชันหนังตะลุง ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การประกวดวรรณกรรมไทย เพลงร้องเรือเด็ก(เพลงกล่อมเด็ก) ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง การประกวดกลอนสด การแสดงของศิลปินพื้นบ้าน(หนังตะลุง มโนราห์ เพลงบอก) การประกวดมโนราห์เยาวชน หนังตะลุงเยาวชน การประกวดหุ่นเปรต สาธิตหุ่นเปรต และจัดขบวนแห่หุ่นเปรต การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งไทย MCOT มิวสิคแชมป์เปี้ยน เวทีชุมชนเทศบาล การประกวดนางสาวนครศรีธรรมราช การออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล ออกร้านจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคนานาชนิด รวมทั้งกิจกรรมต่าง ๆ ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจในจังหวัดนครศรีธรรมราช เช่น การท่องเที่ยวชุมชน การแสดงและจำหน่ายผลิตทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์ OTOP เศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น
117952463_4304453289626255_6208308814006794861_o
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศณีธรรมราช ยังกล่าวอีกว่า จังหวัดนครศรีธรรมราช สามารถตอบสนองนักท่องเที่ยวได้ทุกรูปแบบ โดยเฉพาะอาหารการกินมีทุกประเภททั้งอาหารไทย จีน ฝรั่ง เวียดนาม ลาว อาหารพื้นบ้าน ที่พักมีให้เลือกมากหมายหลากหลายระดับ การเดินทางสะดวกทั้งทางอากาศ รถยนต์ รถไฟ มีสถานที่ท่องเที่ยวทั้งธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ ศาสนา วัฒนธรรม มีผลไม้ที่หลากหลายชนิด อีกทั้งในช่วงบุญสารทเดือนสิบของทุกปี ลูกหลานชาวนครศรีธรรมราช ไม่ว่าอยู่ที่ไหนจะกลับบ้านมาทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้ผู้ล่วงลับ พบปะญาติพี่น้อง เป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพชน จึงขอเชิญชวนชาวนครศรีธรรมราชทุกภาคส่วนและสื่อมวลชนช่วยกันประชาสัมพันธ์การจัดงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบฯเพื่อสร้างกระแสการรับรู้และส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านช่องทางสื่อต่าง ๆ โดยเฉพาะโซเชียลมีเดีย อย่างต่อเนื่องด้วย
118037918_4304452599626324_6323648293271585229_o
พล.ต.ต.สนธิชัย อาวัฒนกุลเทพ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยและการจราจรตลอดงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ ได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองฯ ทั้งในและนอกเครื่องแบบ แบ่งเป็น 3 วง คือ วงใน จัดกำลังเจ้าหน้าที่ประจำ 4 จุดพร้อมเดินปะปนกับผู้เที่ยวชมงานเพื่อเฝ้าระวังมิจฉาชีพ วงกลาง ตั้งจุดตรวจทั้งขาเข้า-ขาออกงาน และวงนอก ตั้งจุดตรวจที่สามแยกบางปู สี่แยกหัวถนน โคกสะท้อน นอกจากนี้ได้จัดชุดเคลื่อนที่เร็วรถยนต์ออกลาดตระเวน ชุดสายตรวจจักรยานยนต์และชุดสืบสวน นปพ. อีกทั้งได้เสริมมาตรการของ สภ.ใกล้เคียงด้วย เช่น สภ.ท่าศาลา สภ.ชะเมา สภ.พระพรหม เป็นต้น ส่วนบริเวณงานได้จัดการจราจรให้เดินรถทางเดียว ซึ่งต้องขอความร่วมมือผู้ใช้รถใช้ถนนได้ใจเย็น ๆ มีอะไรขัดใจบ้างต้องให้อภัยซึ่งกันและกัน
118203192_4304452266293024_5960060561185519425_o
นางพิชญ์สินี ทัศน์นิยม ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานนครศรีธรรมราช กล่าวว่า ลูกหลานชาวนครไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน เมื่อถึงเดือนสิบจะกลับบ้านมาร่วมทำบุญ เป็นการสืบสานอารยธรรม เป็นคนกตัญญู ซึ่ง ททท.ได้เอาความเชื่อดังกล่าวมาส่งเสริมกิจกรรมต่าง ๆ ที่เข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว โดยร่วมกับสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวและสมาคมโรงแรม จัดแพ็คเกจพิเศษให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาพักในจังหวัดนครศรีธรรมราชช่วงวันที่ 10-30 กันยายน 2563 จัดหมฺรับเล็ก ๆ ไว้บริการพร้อมส่อง QR-code จัดแพ็คเกจนำเที่ยวฟรี 5 ส้นทาง และมีกิ๊ฟวอชเชอร์การรับประทานอาหารด้วย ../////
ประกาศไตปลา