โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จับมือ ทรู MOU การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ “VLEARN”

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

208397208396
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช จับมือ ทรูภาคใต้ตอนล่าง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาการใช้งานแพลตฟอร์มเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษาและการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ “VLEARN” ครบวงจรทุกรูปแบบตอบโจทย์ชีวิตการเรียนรู้ยุค 4.0 ณ ห้องประชุมประดู่แดง อาคาร 6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
208395208394
โดยนาย ภักดี เหมทานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ กล่าวว่า เพื่อให้มีการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ที่มีการพัฒนาเพื่อให้สอดคล้องกับภาวะที่ปรับเปลี่ยนอย่างต่อเนื่องในปัจจุบันเกิดเป็นแนวคิด “ทักษะแห่งอนาคตใหม่ การเรียนรู้ยุคดิจิทัล” ซึ่งประสานการทำงานผ่านแพลตฟอร์มและช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ เตรียมความพร้อมแก่สถานศึกษาและบุคลากรในอนาคตมุ่งสู่พันธกิจในการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาและก้าวผ่านวิกฤตการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส CVD19 ไปด้วยกัน โรงเรียนจึงได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาการใช้งานแพลตฟอร์มเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษาและการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ “VLEARN”
208394
นาย ปกรณ์ เพชรคง ผู้จัดการบริหารโครงข่ายภาคใต้ตอนล่าง กล่าวว่า แพลตฟอร์มใหม่ เป็นเทคโนโลยีคลาวด์จากทรู นำความพร้อมองค์รวมของ กลุ่มทรูในด้านดิจิทัลเทคโนโลยี สนับสนุนองค์กรธุรกิจทุกระดับให้ทำงานที่บ้านได้เสมือนอยู่ที่ทำงานจริง สนับสนุนองค์กรสถาบันการศึกษาให้สามารถบริหารจัดการเรียนการสอนและนิสิตนักศึกษา นักเรียนในสถาบันยังสามารถเรียนออนไลน์ได้จากที่บ้าน และที่อื่น ทุกที่ ทุกเวลา รวมทั้งยังเข้าถึงข้อมูลความรู้ตามหลักสูตรการศึกษา ของภาครัฐ ตลอดจนวัดและประเมินผลการเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
208399208398ประกาศไตปลา

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0