เชฟรอนส่งมอบซ่อมแซมเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง 6 แห่ง ในพื้นที่นครศรีธรรมราช

904382904383

วันนี้ (27 สิงหาคม 63) เวลา 16.00 น. คุณนรเดช สายะเวชบำรุง ผู้ช่วยผู้จัดการศูนย์ขนส่งทางอากาศนครศรีธรรมราช บริษัท เชฟรอนประเทศไทย สำรวจและผลิต จำกัด เป็นผู้แทนบริษัทฯ ส่งมอบโครงการซ่อมแซมเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง ให้แก่เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ณ ลานออกกำลังกายกลางแจ้ง สนามหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนายไสว เขียวจันทร์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นผู้รับมอบ

คุณนรเดช สายะเวชบำรุง กล่าวว่า นับตั้งแต่ปี 2552 บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ร่วมกับบริษัทผู้ร่วมทุน สนับสนุนหน่วยงานภาครัฐ กว่า 20 แห่งในจังหวัดนครศรีธรรมราช ติดตั้งอุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้ง เพื่อส่งเสริมและสร้างความตระหนักในการป้องกันโรคและสุขภาพที่ดีผ่านการออกกำลังกายทุกวัน เพื่อให้จิตใจและร่างกายมีคุณภาพที่ดีและนำไปสู่ชีวิตที่ยืนยาวและมีความสุข
904384904385
เนื่องจากการใช้งานในระยะยาว อุปกรณ์ออกกำลังกายดังกล่าว ซึ่งได้รับความนิยมและความสนใจจากชุมชนโดยรอบหลายแห่ง ส่งผลให้มีบางส่วนได้รับความเสียหาย ทำให้ผู้ใช้รู้สึกไม่ปลอดภัย ทางเชฟรอนได้ตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัย จึงได้ร่วมมือกับองค์กรที่รับผิดชอบดำเนินการตรวจสอบสถานที่และปรับปรุง เพื่อให้อุปกรณ์พร้อมใช้งานได้อย่างปลอดภัย

“สำหรับจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้มีการดำเนินการโครงการซ่อมแซมเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง และส่งมอบเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งสิ้น 6 แห่ง ได้แก่ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) และสนามหน้าเมือง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ซึ่งได้จัดพิธีส่งมอบกันในวันนี้ รวมทั้งได้มีการส่งมอบก่อนหน้านี้แล้วที่ รอบสระทิศเมือง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา, ลานกีฬา เทศบาลตำบลท่าศาลา, ลานกีฬา ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ-ประตูระบายน้ำอุทกวิภาชประสิทธิ และสนามกีฬา เทศบาลตำบลหัวไทร โดยใช้งบประมาณรวมทั้งสิ้น 1,769,632.62 บาท” คุณนรเดช กล่าว
904387904386
ประกาศไตปลา