ททท.นครฯ ต้อนรับนักท่องเที่ยวที่ชุมชนบ้านแหลมโฮมสเตย์ (บ้านหน้าทัพ)

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

วันนี้ (29 ส.ค.63) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.)สำนักงานนครศรีธรรมราช ร่วมต้อนรับนักท่องเที่ยวจากต่างจังหวัด ที่มาท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 บัส กว่า 30 คน ที่ชุมชนบ้านแหลมโฮมสเตย์ (บ้านหน้าทัพ) หมู่ 7 ถนนนครศรี-ท่าศาลา-สุราษฎ์ ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นชุมชนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นชุมชนที่ได้มาตรฐาน และเป็นวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านแหลมโฮมสเตย์ที่มีชื่อเสียง เป็นรูปแบบหนึ่งของการท่องเที่ยวที่ช่วยทำให้ได้สัมผัสกับวิถีชีวิตและธรรมชาติของท้องถิ่นได้มากยิ่งขึ้น อย่างลึกซึ้งกันเลยทีเดียว ด้วยลักษณะพื้นที่ดังกล่าวเป็นป่าโกงกางธรรมชาติทำให้ชาวบ้านได้รับประโยชน์เป็นแหล่งอาหาร เป็นที่อยู่อาศัยของพืชและสัตว์ตามธรรมชาติ สามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้เป็นอย่างดี
908927908928
กลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านแหลมโฮมสเตย์ โดยชาวบ้าน องค์กร หน่วยงาน และนักเรียน นักศึกษา ได้มีการร่วมกันในการปลูกป่าชายเลน จากที่เคยรุกล้ำจนขาดปลา ขาดแหล่งอาหาร ตอนนี้ก็สามารถขยายพื้นที่ปลูกได้มากกว่า 5,000 ไร่ และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี ทำให้ชาวบ้านมีแหล่งอาหารและจับปลาสร้างรายได้ จากการปลูกป่าชายเลนได้เป็นอย่างดี จากจุดผู้คนนิยมเดินทางมาปลูกป่าชายเลนจึงเริ่มเกิดเป็นโฮมสเตย์แหล่งเรียนรู้ธรรมชาติและวิถีชีวิตชุมชน เพราะที่นี่เองไม่ได้มีเพียงแค่ธรรมชาติที่สวยงาม แต่ยังมีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาชาวบ้าน อาชีพประมงขนาดเล็ก ที่เราจะเห็นเรือประมงขนาดเล็กจอดตามริมฝั่งทั่วทั้งชุมชน นอกจากนั้นจะมีอาชีพค้าขายและรับจ้างทั่วไปในพื้นที่ ความน่าสนใจของชุมชนบ้านแหลมคือ วิถีชีวิตของชาวชุมชนที่ปรากฏออกมาเป็นอาชีพที่ผู้มาเยือนพบเห็นได้ในชีวิตประจำวัน
908929908930
อ่าวแห่งนี้มีพื้นที่ติดกับป่าชายเลนและยังเป็นพื้นที่รองรับลำคลองกว่า 10 สาย แร่ธาตุต่างๆ จากภูเขาสูงจะไหลลงมาตามลำคลองออกสู่ทะเล ทำให้พื้นที่บริเวณนี้โคลนอุดมไปด้วยแร่ธาตุต่างๆมากมายหลายชนิดที่มีประโยชน์ เป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำ เป็นเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงชีวิตของชาวบ้าน และยังเป็นแหล่งหากินของโลมาสีชมพูอีกด้วย ประกอบกับการมีพื้นที่ป่าชายเลน จึงเปรียบเสมือนเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำตามธรรมชาติ กุ้ง หอย ปู ปลา ส่วนมากจะมาวางไข่ในพื้นที่ป่าชายเลนจนเติบใหญ่แข็งแรงค่อยออกสู่ท้องทะเลกว้าง ยิ่งมีป่าชายเลนมากทะเลยิ่งอุดมสมบูรณ์มาก ก่อนหน้านี้ชาวบ้านน้อยคนนักที่จะรู้ จึงตัดไม้ไปทำถ่านทำฟืนจนปลาลดลง ถึงค่อยรู้ว่าป่าชายเลนนั้นสำคัญกับพวกเขามากแค่ไหน และทำให้การได้จิบกาแฟร้อนๆ บนเรือชมพระอาทิตย์ขึ้นจึงเป็นสิ่งที่คุ้มค่ากับการเดินทาง สวยสุขจนลืมความสบายในแบบที่เคยเป็นกันเลย
908931908932
กิจกรรมสำหรับนักท่องเที่ยวที่ได้เดินทางมาท่องเที่ยวนั้น ท่านจะได้สัมผัสวิถีชีวิตชุมชน สีสันการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านแหลม สัมผัสธรรมชาติ จิบกาแฟชมพระอาทิตย์ขึ้น สะปาโคลนจากทะเล (หน้า แขน ตัว เท้า) และกัวซาแก้ปวดเมื่อยรักษาโรค รับประทานอาหารที่จัดเตรียมโดยชุมชน (Seafood) โดยเมนูขึ้นชื่อคือ ชิมข้าวมันทะเลโคลน ใบโกงกางทอด อาหารทะเลสดๆใหม่ๆ หนมปะดา “โดนัทเมืองคอน” อาหารพื้นถิ่น ได้เรียนรู้วิธีการทำเครื่องแกงมุสลิมะฮ์ การทำกะปิ อาหารตากแห้ง ชมการทอลาน เที่ยวสวนมัลเบอร์รี่ชุมชน และผลิตภัณฑ์จากชุมชนอีกมากมายหลายอย่าง ฯลฯ ของอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช บ้านแหลมโฮมสเตย์พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยว ที่เดินทางมาท่องเที่ยว ทุกระดับกันเลยทีเดียว
908933908934
908935908939
ประกาศไตปลา

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0