ผลงานเด็กคอน การแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22 “ขอนแก่นเกมส์” ตอน 4

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

 มาว่ากันต่อ กับผลงานของนักกีฬาจากโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช ในประเภทกีฬาที่ 4
67694140_939390663085437_4674767732112097280_n
● กรีฑา
จะว่าไปแล้วในการแข่งขันกีฬาของโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทยในทุกๆครั้ง กรีฑาถือกีฬาที่ทุกทีมรวมถึงทีมโรงเรียนกีฬาจากประเทศเพื่อนบ้านของเราที่เข้าร่วมแข่งขันด้วย 4 ประเทศ ลุ้นกันเป็นพิเศษ เพราะนี้คือ ประสบการณ์ ชั่วโมงบิน หรือจะบอกว่าเป็นการทดสอบการสร้างนักกีฬาทีมชาติในการแข่งขันทัวร์เมนท์ระดับชาติในภาคพื้นอาเชี่ยน หรือ เอเซียต่อไปกลายๆก็ว่าได้
ในการแข่งขันครั้งนี้ …บอกก่อนเลยว่า กรีฑาจากโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นจ้าวลู่ เป็นจ้าวเหรียญทอง ที่ ผลงาน 14 เหรียญทอง 10 เหรียญเงิน 14 เหรียญทองแดง
เริ่มกันที่การแข่งขันในวันที่ 2 สิงหาคม 2562
3 เหรียญทอง
1. เดิน 3000 เมตร 16 ปีหญิง..จุฑารัตน์ อินทร์เพ็ชร
2.กระโดดไกล 4 ปีหญิง….กาญจนา จารุราช
3.100 เมตร 14 ปีหญิง….ชนาภา รัชชะ
 1 เหรียญเงิน
1.กระโดดสูง 16 ปีชาย….วัชรพล สอนรัมย์
1 เหรียญทองแดง
1. 800 เมตร 16 ปีหญิง….ปาณิศา จันทร์แก้ว

67884437_709582352821212_2898378694529646592_n
 วันที่ 3 สิงหาคม 2562
 5 เหียญทอง
1. 800 เมตร 14 ปีหญิง…..ปิยะพัชร พงศาปาน
2. กระโดดสูง 16 ปีหญิง….สริญชา กันราย
3. 1500 เมตร 18 ปีชาย…กิตติพงศ์ ขวัญชุม
4. ขว้างจักร 14 ปีชาย….สุภกิจ มีคำ
5.เดิน 3000 เมตร 18 ปีหญิง…วรรณิสา สวาท
 2 เหรียญเงิน
1. 1500 เมตร 16ปีชาย….สพลดนัย อินทรพรหม
2. เดิน 3000 เมตร 18 ปีหญิง…ผกามาศ เพ็ชรกุล
 2 เหรียญทองแดง
1. 1500 เมตร 18 ปีหญิง….สินีนาฏ ศักดิ์แสง
2. 400 เมตร 14 ปีหญิง….ปิยะพัชร พงศาปาน
68562008_497503004318408_5483565079595057152_n

 วันที่ 4 สิงหาคม 2562
 2 เหรียญทอง
1. วิ่ง 3000 เมตร 16 ปีชาย …สพลดนัย อินทรพรหม
2. กระโดดไกล 18 ปีหญิง…ศดานันท์ ทิพย์จันทร์
4 เหรียญเงิน
1. วิ่ง 3000 เมตร 16 ปีหญิง….รัชชานันท์ พชรคง
2. ข้ามรั้ว 400 เมตร 16 ปีชาย….เจษฎา เพิงแก้ว
3. 4X100 เมตร 14 ปีหญิง…..อริสรา ใจรุ่ง,ชนาภา รัชชะ,ณัฏฐวรา เลขะจิตต์,กุลิสรา แก้วเทวา
4. 4X100 เมตร 18 ปีหญิง..พลอยไพลิน ยกดี,พิชชา ชำนาญธุระกิจ,กมลฉัตร เพียรดี
ศดานันท์ ทิพย์จันทร์
 2 เหรียญทองแดง
1. พุ่งแหลน 14 ปีหญิง….สุภัสสร ชุมนวล
2. ข้ามรั้ว 400 เมตร 18 ปีหญิง….พุทธชาด เดโช

68348367_366319874032980_8902000078139424768_n
 วันที่ 5 สิงหาคม 2562
 2 เหรียญทอง
1. เขย่งก้าวกระโดด 14 ปีหญิง….กาญจนา จารุราช
2. เขย่งก้าวกระโดด 18 ปีหญิง…..ศดานันท์ ทิพย์จันทร์
 6 เหรียยญทองแดง
1. เดิน 2000 เมตร 14 ปีหญิง….วิลาวัลย์ ประพันธ์
2. ข้ามรั้ว 100 เมตร 18 ปีหญิง….พุทธชาด เดโช
3. เขย่งก้าวกระโดด 14 ปีหญิง….ชุติกาญจ์ ดำมี
4. วิ่งวิบาก 2000 เมตร 18 ปีหญิง….สินีนาฏ ศักดิ์แสง
5. 200 เมตร 16 ปีชาย….สุรชัย ขาวดำ
6. อัฏฐะกรีฑา 16 ปีชาย…..ภูริวัฒิ วรรณสุข

68344686_863518000694705_3722543104285212672_n
 วันที่ 6 สิงหาคม 2562
 2 เหรียญทอง
1. วิ่งวิบาก2000 เมตร 16 ปีชาย…..สพลดนัย อินทรพรหม
2. 4X400 เมตร 14 ปีหญิง…ฉัตรธิดา ทวีทอง,กุลิสรา แก้วเทวา,อริสรา ใจรุ่ง,ปิยะพัชร พงศาปาน
3 เหรียญเงิน
1. วิ่งวิบาก 2000 เมตร 18 ปีชาย…อภิสิทธิ์ บัวมาศ
2. 4X400 เมตร 14 ปีชาย….กฤติพงษ์ อมรวัฒน์,วัชระ รัตนา,เชิดศักดิ์ ดาวกระจาย
คีรภัทร ภักดีอักษร
3. 4X400 เมตร 18 ปีหญิง…วรรวิษา สวาท,พุทธชาด เดโช,วิสสุดา รัตนคช,พลอยไพลิน ยกดี
 3 เหรียญทองแดง
1. กระโดดสูง 18 ปีหญิง….กมลฉัตร เพียรดี
2. กระโดดไกล 16 ปีชาย…วันมนู หนูจันทร์
3. 4X400 เมตร 16 ปีชาย…จีรธิป บุญดี,ธนโชติ จันทร์เสนะ,เจษฎา เพิงแก้ว,สุรชัย ขาวดำ
68348367_366319874032980_8902000078139424768_n
 นอกจากผลงานที่คว้าเหรียญมาครองได้แล้ว กรีฑาทีมของโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชยังคว้ารางวัลอื่นๆได้อีกดังนี้…..
1. ถ้วยชนะเลิศคะแนนรวมหญิง
2. ถ้วยชนะเลิศคะแนนรวมรุ่น 14 ปีหญิง
3. ถ้วยชนะเลิศคะแนนรวมรุ่น 16 ปีหญิง
4. รางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมหญิง รุ่นอายุ 14 ปี…กาญจนา จารุราช
5. รางวัลโค้ชยอดเยี่ยม รุ่นอายุ 14 ปีหญิง….นางสาวสุภิญญา ไชยทอง (ได้รางวัลนี้2 ปีซ้อน…เยี่ยมจริงโค้ชปาน)
 คงต้องบอกอีกครั้งว่า…….โปรดติดตามตอนต่อไป อิอิอิอิอิ

ธีรวัฒน์ สิทธิศักดิ์
พฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562
เวลา 08.15 น.
68562008_497503004318408_5483565079595057152_n

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0