กลุ่มลุ่มน้ำตาปี ชนะเลิศการประกวดหมฺรับ รับโล่รางวัลหมฺรับทองคำพระราชทาน

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

กลุ่มลุ่มน้ำตาปี ชนะเลิศการประกวดหมฺรับ รับโล่รางวัลหมฺรับทองคำพระราชทาน
DSC_6033_0DSC_2733
กลุ่มลุ่มน้ำตาปี ชนะเลิศการประกวดหมฺรับ รับโล่รางวัลหมฺรับทองคำพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการประกวดหมฺรับและขบวนแห่หมฺรับ งานประเพณีบุญสารทเดือนสิบและงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2563
DSC_5688DSC_6038
วันนี้(16 ก.ย.63) ตามที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จัดประกวดหมฺรับ และขบวนแห่หมฺรับ ในงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบและงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2563 โดยแบ่งการประกวดเป็น 3 กลุ่ม ประกอบด้วยกลุ่มอำเภอ กลุ่มทั่วไป และกลุ่มสถานศึกษา โดยแต่ละกลุ่มได้มีการตกแต่งรถหมฺรับ และริ้วขบวนแห่หมฺรับอย่างยิ่งใหญ่ สวยงาม ตระการตา แสดงออกถึงวิถีชีวิต อันเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นแต่ละพื้นที่ ได้สร้างความหนักใจแก่คณะกรรมการในการพิจารณาตัดสิน ซึ่งจากการพิจารณาตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดแล้ว ปรากฏผลการตัดสินแต่ละกลุ่มดังนี้ กลุ่มอำเภอ ประเภทหมฺรับ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่กลุ่มลุ่มน้ำตาปี ได้รับโล่รางวัลหมฺรับทองคำพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 1 กลุ่มที่ราบเชิงเขา ได้รับเงินรางวัล 7,000 บาท พร้อมโล่ รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ กลุ่มฝั่งทะเลตอนบน ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาทพร้อมโล่ และรางวัลชมเชย ได้แก่ กลุ่มหาดทรายแก้วและกลุ่มลุ่มน้ำปากพนัง ได้รับเงินรางวัล 3,000-บาท พร้อมโล่ ประเภทขบวนแห่ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ กลุ่มที่ราบเชิงเขา ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่ รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ กลุ่มหาดทรายแก้ว ได้รับเงินรางวัล 7,000 บาท พร้อมโล่ รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ กลุ่มฝั่งทะเลตอนบน ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมโล่ และรางวัลชมเชย ได้แก่ กลุ่มลุ่มน้ำปากพนัง และกลุ่มลุ่มน้ำตาปี ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมโล่
DSC_6053DSC_6063
กลุ่มทั่วไป ประเภทหมฺรับ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ บริษัท ทวินโลตัส จำกัด รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ห้างสหไทยสรรพสินค้า รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า และรางวัลชมเชย ได้แก่ บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) และ บริษัท โฮมโปรดักส์เซ็นเตอร์ จำกัด ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท 7,000 บาท 5,000 บาท และ 3,000 บาท ตามลำดับ พร้อมโล่ ประเภทขบวนแห่ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ สำนักงานบริการลูกค้า กสท. รองชนะเลิศอันดับ 1 บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า และรางวัลชมเชย ได้แก่ ได้แก่ ห้างสหไทยสรรพสินค้า และบริษัท โฮมโปรดักส์เซ็นเตอร์ จำกัด จำกัด ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท 7,000 บาท 5,000 บาท และ 3,000 บาท ตามลำดับ พร้อมโล่
DSC_6063_0ประกาศไตปลา
ประเภทกลุ่มสถานศึกษา ประเภทหมฺรับ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ มหาวิทยาลัยมกุฏราชวิทยาลัย รางวัลชมเชย ได้แก่ โรงเรียนผู้ใหญ่เทศบาลฯ ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท 7,000 บาท 5,000 บาท และ 3,000 บาท ตามลำดับ พร้อมโล่ และประเภทขบวนแห่ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ มหาวิทยาลัยมกุฏราชวิทยาลัย รางวัลชมเชย ได้แก่ โรงเรียนผู้ใหญ่เทศบาลฯ ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท 7,000 บาท 5,000 บาท และ 3,000 บาท ตามลำดับ พร้อมโล่
ทั้งนี้พิธีมอบรางวัลกำหนดจัดหลังจากเสร็จพิธีสมโภชหมฺรับ ณ บริเวณปะรำพิธีหน้าวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร วันที่ 16 ก.ย.63 เวลา 18.00 น…/////

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0