บริษัทนิปปอนเพนต์ ให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์การเรียนสี ให้กับวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช 130,000 บาท

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

173176173180
ที่อาคารรวมใจ 107 ปี วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์ ปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ ของแผนกช่างทำสีรถยนต์ วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
173182173186
โดยมี เรืออากาศโทสมพร ปานดำ ผอ.สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาช่างอุตสาหกรรม,นายประชา ฤทธิ์ผล ผอ.วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช และนายมานิตย์ มงคลชื่น ผอ.สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน22นครศรีธรรมราช และคณะร่วมพิธี
173187
โดยหลังจากเสร็จพิธีทางตัวแทนบริษัทนิปปอนเพนต์(ประเทศไทยจำกัดได้)สนับสนุน ผลิตภัณฑ์สำหรับการเรียนสีรถยนต์ มูลค่า 130,000 บาทให้กับวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช ในการเรียนการสอนแผนก ช่างทำสีรถยนต์เพื่อให้ผู้ทีมีคุณภาพ ผลิตที่มีคุณภาพสู่ท้องตลาด ในการทำสีรถยนต์ ต่อไป
ประกาศไตปลา

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0