มณฑลทหารบกที่ 41 จัดกิจกรรมวันพบญาติทหารใหม่ ประจำปี 2563 ผลัด 1

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 20 ก.ย.2563 กองทัพภาคที่ 4 มอบหมายให้ มณฑลทหารบกที่ 41 จัดกิจกรรมวันพร้อมญาติทหารใหม่ ผลัดที่ 1 ประจำปี 2563 ภายในหน่วยค่ายวชิราวุธ ณ หน้าบริเวณสนามหญ้า หน้าสนามยิงปืน 1,000 นิ้ว ร้อยมณฑลทหารบกที่ 41 ค่ายวชิราวุธ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.อ.ธนัช ฉิมพาลี รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 41 เป็นประธานในพิธีวันพร้อมญาติทหารใหม่ ประจำปี 2563 ผลัดที่ 1
ทหาร4ทหาร3
ผู้ร่วมพิธีฯประกอบด้วย นายทหาร, นายสิบ ,พลทหาร, ผู้ปกครองและญาติทหารใหม่ ,หน่วยขึ้นตรงกองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 41, สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา มทบ.41 และ กำลังพลจิตอาสาพระราชทาน ของมณฑลทหารบกที่ 41 ให้การดูแลความเรียบร้อยอำนวยความสะดวกให้กับญาติ ๆ ทหารใหม่ และครอบครัว โดยมี พันตรี สุเอช หมุดเส็ม รองหัวหน้ากองยุทธการมณฑลทหารบกที่ 41 กล่าวรายงานว่ามณฑลทหารบกที่ 41 จัดกิจกรรมวันพบญาติทหารใหม่ ประจำปี 2563 ผลัดที่ 1 เพื่อให้ผู้ปกครอง และญาติของทหารใหม่ ร่วมเป็นเกียรติชื่นชมยินดี รวมถึงการได้พบปะพูดคุยกับทหารใหม่ และผู้บังคับบัญชา เป็นการเสริมสร้างความเข้าใจ และความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน
ทหาร1ทหาร2
ด้านพันเอกธนัช ฉิมพาลี รองผบ.มทบ.41 กล่าวว่า ตามที่บุตรของท่าน ได้เข้ามารับราชการทหารกองประจำการในหน่วย มณฑลทหารบกที่ 41 ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 มณฑลทหารบกที่ 41 ได้ทำการฝึกอบรม เป็นเวลา 3 สัปดาห์ ขณะนี้ถือว่าบุตรหลานของท่าน ได้ซึมซับความเป็นทหาร ทั้งร่างกายและจิตใจ ตลอดจนมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และ พระมหากษัตริย์ สมความภาคภูมิใจ ในการเป็นลูกผู้ชาย
ประกาศไตปลา

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0