สพป.นศ.2 ร่วมกับสมาคมผู้บริหารอำเภอฉวาง พัฒนาให้ความรู้ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้น

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

สพป.นศ.2 ร่วมกับสมาคมผู้บริหารอำเภอฉวาง พัฒนาให้ความรู้ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้น ตาม ว.21/2560
119584928_3293876697363051_1453998748748298113_o
นายอุกฤษฎ์ สิทธิฤทธิ์ นายกสมาคมผู้บริหารอำเภอฉวาง ประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์ฯ ว21/2560 ซึ่งมีนางประชุมพร ไศลแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลและนางนิศากร ไชยสิทธิ์ นักวิชาการศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 ร่วมให้ความรู้ โดยมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมอบรมพัฒนาจำนวนกว่า 200 คน ณ หอประชุมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
119660833_3293876597363061_4248572326418890042_o
นางอรชร ดำประสงค์ ประธานศูนย์เครือข่ายการศึกษา ที่ 6 ผู้รับผิดชอบโครงการ กล่าวว่า การจัดอบรมในครั้งนี้เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สนใจ ได้รับความรู้ ความเข้าใจ มีความชัดเจนในการพัฒนาผลงานทางวิชาการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการขอขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้น ตาม ว.21/2560 ซึ่งได้รับความสนใจจากครูเป็นจำนวนมาก โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากโรงเรียนวัดสระประดิษฐ์และคณะ, ศึกษานิเทศก์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช และบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 และหวังว่าผู้ที่เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ สามารถพัฒนาตนเองในระดับที่สูงขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามยุคไทยแลนด์ 4.0 ต่อไป
119909716_3293876867363034_3008572154177900232_o
ประกาศไตปลา

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0