เทศบาลนครนครศรีธรรมราชร่วมปศุสัตว์เมืองคอนจัดโครงการฉีดวัคซีน-ทำหมัน สุนัขแมว ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

DSC_3231DSC_3209
เมื่อ 28 ก.ย.63 ที่บริเวณสนามหน้าเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช นายไสว เขียวจันทร์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดโครงการวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ประจำปี 2563 โดยมีนายเศกสรรค์ สวนกูล ปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวรายงานว่า สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงมีเมตตาธรรม ห่วงใยในปัญหาการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า ที่มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทย จึงได้มีพระประสงค์ให้ดำเนินการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากประเทศไทย
DSC_3236
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช จึงร่วมกับเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จึงได้จัดโครงการวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ประจำปี2563 เพื่อให้บริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตระหนักถึงภัยอันตรายที่เกิดจากโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วยการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้สุนัขและแมว การผ่าตัดทำหมัน การอบรมให้ความรู้อาสาสมัครสาธารณสุขและอาสาปศุสัตว์ให้มีความรู้ในเรื่องโรคพิษสุนัขบ้าด้วย.
รับสมัคร