มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชจัดปัจฉิมนิเทศวิศวกรสังคมรุ่น 1

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

175795
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช นำโดย ผศ.ศุภมาส อิสรพันธุ์ ผศ.สุจารี แก้วคง รองอธิการบดี ผศ.ดร.ดำรงศ์พันธ์ ใจห้าววีระพงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดี และคณาจารย์ จัด ปัจฉิมนิเทศและถอดบทเรียน “วิศวกรสังคม รุ่นที่ 1 ใน7 ด้าน 145 คน 26 ตำบล ใน จ.นครศรีธรรมราช และ จ.ตรัง
175788
ในโครงการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.)จ้างงานผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid 19) ณ ห้องประชุมนิลพยัคย์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ประกาศไตปลาโพส

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0