ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชคนใหม่ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนผู้ด้อยโอกาสที่อำเภอปากพนัง

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

DSC_0126

วันนี้(1 ต.ค.63) นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชคนใหม่ ที่เข้ารับตำแหน่งวันแรก ได้เดินทางไปยัง บ้านเลขที่ 47 หมู่ 7 ตำบลคลองกระบือ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อเยี่ยมเยียนให้กำลังใจนางสาวแดง โฉมทอง อายุ 78 ปี ซึ่งมีความพิการทางการเห็นตาด้านซ้ายบอด ตาขวาเริ่มพร่ามัว อาศัยอยู่ลำพังไม่มีสามี ไม่มีบุตร ญาติที่อาศัยอยู่ใกล้เคียง เป็นคนนำอาหารและคอยดูแล บ้านพักที่อาศัยเป็นบ้านที่สร้างในที่ดินสาธารณะลักษณะเป็นบ้านปูนชั้นเดียวหลังคามุงกระเบื้อง ซึ่งนางสาวแดง มีรายได้จากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ
DSC_0122
มีนางอุบล ทองสลับล้วน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด นายศรัทธา ทองคำ นายอำเภอปากพนัง นายสัณหพจน์ สุขศรีเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราช เขต 2 และผู้เกี่ยวข้องร่วมต้อนรับ โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชได้มอบถุงยังชีพที่บรรจุเครื่องอุปโภคบริโภคและเงินช่วยเหลือจำนวนหนึ่งให้แก่นางสาวแดงด้วย ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชได้กล่าวให้กำลังใจแก่นางสาวแดงพร้อมทั้งมอบหมายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ลงมาดูแลเยี่ยมเยียนนางสาวแดงอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการดูแลเรื่องสุขภาพ และความเป็นอยู่ ซึ่งตนจะลงพื้นที่มาเยี่ยมเยียนอีกในโอกาสต่อไป อย่างไรก็ตามหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ทั้ง อบต.คลองกระบือ รพ.สต.คลองกระบือ สาธารณสุขอำเภอ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ได้เข้าไปดูแลอย่างต่อเนื่อง
และโอกาสนี้ชาวตำบลคลองกระบือ ได้ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชคนใหม่ด้วย…..///
DSC_0132
ประกาศไตปลา

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0